CHINA HOTELS: SELECTION OF 4000 CHINESE HOTELS English Simplified Chinese Traditional Chinese Italian Spanish Portuguese France Arab Japanese Greek    
Russian Germany Polish Korean Finland Vietnam Thai Turkish Indonesia Norwegian      
หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโรงแรมใน เซินเจิ้น : โรงแรมที่ประหยัดและสะดวกสบายในเซินเจิ้น


โรงแรมในเมือง เซินเจิ้น เหล่านี้ ได้รับการเลือกสรรมานำเสนอด้วยความเต็มใจของทางโรงแรม : โรงแรมเหล่านั้นอาจจะเป็นโรงแรมในเมือง เซินเจิ้น ที่มีบริการและลักษณะตรงตามความต้องการของท่าน : ท่านสามารถยืนยันความต้องการง่ายๆ ด้วยการคลิกที่ชื่อของโรงแรม และยืนยันสถานที่ตั้ง ระยะห่างจากเมือง เซินเจิ้น คุณลักษณะ และการบริการที่สำคัญสำหรับท่าน

Shenzhen โรงแรม: Baoan Dapeng New Futian Longgang Luohu Nanshan Yantian
คลิกลิงค์สีน้ำเงินเพื่อดูโรงแรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง :
 • ShenZhen Industrial Exhibition Center

 • Shenzhen North Railway Station (High Speed Station)

 • Sunmen Island

 • Garden Expo Park

 • Grand Theatre

 • Window of the World

 • Shenzhen Stadium

 • High Tech Industrial Park

 • East Gate Street, Shenzhen

 • Overseas Chinese Town

 • Shenzhen Convention & Exhibition Center

 • Shenzhen Baoan Airport

 • Sea World Site

 • Dapeng Ancient City

 • Dameisha Beach

 • Shenzhen Safari Park

 • Mission Hills Golf Club

 • North Huaqiang business center

 • Shekou Ferry Terminal

 • Xiaomeisha Beach

 • Shenzhen railway station

 • Splendid China

 • Shiyan Lake Hot Spring Resort

 • Shenzhen Museum

 • Fairy Lake Botanical Garden

 • Happy Valley

 • Bay Sport Center

 • Luohu Border Check Point

 • Dongmen Food Street

 • Search Shenzhen hotels on interactive map

  Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel     0
  Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 0.52km, Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelตั้งอยู่ที่9009 Shen Nan Road, Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1927

  Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel     0
  Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 0.54km, Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelตั้งอยู่ที่Guanghua Street, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 3212

  Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel     0
  Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 0.83km, Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelตั้งอยู่ที่East Shantou Street E-2, OCT,Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 1856

  Lijing Business Hotel Shenzhen     51
  Lijing Business Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 1km, Lijing Business Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Baishi Road, Nashan District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Lijing Business Hotel Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Lijing Business Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Lijing Business Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Lijing Business Hotel Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Lijing Business Hotel Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 2740

  Bolin Nuofute Hotel Shenzhen     70
  Bolin Nuofute Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 1.06km, Bolin Nuofute Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Qiaocheng Dong Road, Nanshan District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Bolin Nuofute Hotel Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Bolin Nuofute Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Bolin Nuofute Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Bolin Nuofute Hotel Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Bolin Nuofute Hotel Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2850

  Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel     0
  Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 2.31km, Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelตั้งอยู่ที่Zhulin Garden Building 2, Zhuzilin 5 Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 1644

  Shenzhen Jinhui Hotel     0
  Shenzhen Jinhui Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 2.44km, Shenzhen Jinhui Hotelตั้งอยู่ที่International Mayor Communication Center,Shennan Avenue ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Jinhui Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Shenzhen Jinhui Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Jinhui Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Jinhui Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Jinhui Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 3390

  Shenhang Guoji Hotel     0
  Shenhang Guoji Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 2.63km, Shenhang Guoji Hotelตั้งอยู่ที่6035 Shennan Ave, futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenhang Guoji Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Shenhang Guoji Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenhang Guoji Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenhang Guoji Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenhang Guoji Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.6
  Reviews 5675

  yashang hotel     43
  yashang hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 2.7km, yashang hotelตั้งอยู่ที่Mingzhu Mid Road, Baishizhou, Nanshan Area, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน yashang hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย yashang hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ yashang hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน yashang hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด yashang hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 2603

  Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment     0
  Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 2.92km, Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentตั้งอยู่ที่No. 7045 North Ring Avenue, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 1316

  Zhulin Hotel Shenzhen     26
  Zhulin Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 3.03km, Zhulin Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Nonglin Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Zhulin Hotel Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Zhulin Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Zhulin Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Zhulin Hotel Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Zhulin Hotel Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  7.6
  Reviews 2123

  Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch     0
  Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 3.39km, Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchตั้งอยู่ที่ ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2273

  Palace Hotel, Shenzhen     55
  Palace Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 3.4km, Palace Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.6027 Shennan Street, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Palace Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Palace Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Palace Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Palace Hotel, Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Palace Hotel, Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 590

  Shenzhen Kaibinsiji Hotel     0
  Shenzhen Kaibinsiji Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 5.15km, Shenzhen Kaibinsiji Hotelตั้งอยู่ที่Hai De San Dao, Hou Hai Bin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Kaibinsiji Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Kaibinsiji Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Kaibinsiji Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Kaibinsiji Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Kaibinsiji Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2731

  Futian shangri-la, Shenzhen     220
  Futian shangri-la, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 5.58km, Futian shangri-la, Shenzhenตั้งอยู่ที่4088 Yi Tian Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Futian shangri-la, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Futian shangri-la, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Futian shangri-la, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Futian shangri-la, Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Futian shangri-la, Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 3007

  Grand Chu Hotel     43
  Grand Chu Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.09km, Grand Chu Hotelตั้งอยู่ที่Hubei Building NO.9003 Binhe Avenue, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Grand Chu Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Grand Chu Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Grand Chu Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Grand Chu Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Grand Chu Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 3413

  Xindazhou Hotel     41
  Xindazhou Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.1km, Xindazhou Hotelตั้งอยู่ที่No.109, Xinzhou North country, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Xindazhou Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Xindazhou Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Xindazhou Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Xindazhou Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Xindazhou Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.2
  Reviews 4149

  Good Inn Shenzhen     24
  Good Inn Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.13km, Good Inn Shenzhenตั้งอยู่ที่Houhai Avenue 70, Nanshan District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Good Inn Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Good Inn Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Good Inn Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Good Inn Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Good Inn Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.1
  Reviews 918

  Shenzhen Donghua Jiari Hotel     0
  Shenzhen Donghua Jiari Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.17km, Shenzhen Donghua Jiari Hotelตั้งอยู่ที่Donghua Park, Nan You Road, Nanshan District ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Shenzhen Donghua Jiari Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Donghua Jiari Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Donghua Jiari Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Donghua Jiari Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Donghua Jiari Hotel ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 846

  Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel     100
  Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.18km, Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotelตั้งอยู่ที่No.3099, Xinzhou Road, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1755

  DayHello Hotel Shenzhen     Wifi 61
  DayHello Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.25km, DayHello Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Shenzhen Nanshan District, 1059 Avenue of the South China Sea ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ DayHello Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ DayHello Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ DayHello Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย DayHello Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน DayHello Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2644

  Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen     54
  Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.42km, Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่HaiAn Plaza East Tower, Wenxin Wu Lu, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2584

  Xintaoyuan Hotel Shenzhen     60
  Xintaoyuan Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.42km, Xintaoyuan Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่1 Taoyuan Road (Taoyuan Lu) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Xintaoyuan Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Xintaoyuan Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Xintaoyuan Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Xintaoyuan Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 2549

  Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen     0
  Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.54km, Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenตั้งอยู่ที่3 Building of Tianxia Emerald Pearl Garden, Jinji Road, Nanshan District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 2786

  Kuihua Apartment - Shenzhen     71
  Kuihua Apartment - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.6km, Kuihua Apartment - Shenzhenตั้งอยู่ที่1 Shixia North Street (Shixia Beiyi Jie) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Kuihua Apartment - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Kuihua Apartment - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Kuihua Apartment - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Kuihua Apartment - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Kuihua Apartment - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 3483

  Shenzhen Yuehaijing Business Hotel     26
  Shenzhen Yuehaijing Business Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.68km, Shenzhen Yuehaijing Business Hotelตั้งอยู่ที่2329 Nanshan Avenue (Nanshan Dadao) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Shenzhen Yuehaijing Business Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Yuehaijing Business Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Yuehaijing Business Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Yuehaijing Business Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Yuehaijing Business Hotel ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 1196

  Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch     38
  Vienna Hotel-Shenzhen University City Branchจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.71km, Vienna Hotel-Shenzhen University City Branchตั้งอยู่ที่No.1 Pingshan Road, Pingshan Cun, Xili Town, Nanshan District มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากVienna Hotel-Shenzhen University City Branchดังนี้ Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch ใน Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1522

  Victor Hotel - Shenzhen     37
  Victor Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 6.97km, Victor Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่31 Houhai Avenue (Houhai Dadao) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Victor Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากVictor Hotel - Shenzhenดังนี้ Victor Hotel - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Victor Hotel - Shenzhen ใน Victor Hotel - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 1602

  Vienna Hotel Nantou - Shenzhen     0
  Vienna Hotel Nantou - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.06km, Vienna Hotel Nantou - Shenzhenตั้งอยู่ที่Address: 88 Nantou Street, Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากVienna Hotel Nantou - Shenzhenดังนี้ Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Vienna Hotel Nantou - Shenzhen ใน Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 1762

  Fengye Fashion Hotel Shenzhen     43
  Fengye Fashion Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.07km, Fengye Fashion Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1177 Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen, China มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากFengye Fashion Hotel Shenzhenดังนี้ Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Fengye Fashion Hotel Shenzhen ใน Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 777

  Shenzhen Xin Yue Hotel     0
  Shenzhen Xin Yue Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.07km, Shenzhen Xin Yue Hotelตั้งอยู่ที่o.2062 Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shenzhen Xin Yue Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen Xin Yue Hotelดังนี้ Shenzhen Xin Yue Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen Xin Yue Hotel ใน Shenzhen Xin Yue Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 4599

  8 Inn Chashan - Shenzhen Xili     21
  8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.13km, 8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliตั้งอยู่ที่No. 24 Tongsha Road, Xili, Nanshan District มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจาก8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliดังนี้ 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili ใน 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 2398

  Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen     47
  Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.25km, Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Lantian Road (Lantian Lu), Houhai Avenue Nanshan District, มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากAo Cheng Garden Hotel - Shenzhenดังนี้ Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen ใน Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2661

  Chengyuan Business Hotel -ShenZhen     0
  Chengyuan Business Hotel -ShenZhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.49km, Chengyuan Business Hotel -ShenZhenตั้งอยู่ที่No.63 Zhaoshang Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Chengyuan Business Hotel -ShenZhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากChengyuan Business Hotel -ShenZhenดังนี้ Chengyuan Business Hotel -ShenZhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Chengyuan Business Hotel -ShenZhen ใน Chengyuan Business Hotel -ShenZhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 801

  Orient Sunseed Hotel, Shenzhen     43
  Orient Sunseed Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.57km, Orient Sunseed Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1122 Qianhai South Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Orient Sunseed Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากOrient Sunseed Hotel, Shenzhenดังนี้ Orient Sunseed Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Orient Sunseed Hotel, Shenzhen ใน Orient Sunseed Hotel, Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 1476

  Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen     34
  Shangsha Jinyu Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.67km, Shangsha Jinyu Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Binghe Avenue, Shangsha Hi-Tech Park, Futian District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShangsha Jinyu Hotel Shenzhenดังนี้ Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen ใน Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 238

  Metro Grand Hotel - Shenzhen     67
  Metro Grand Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 7.83km, Metro Grand Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Building 4, New World Home, Meihua Road, Meilin, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Metro Grand Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Metro Grand Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Metro Grand Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Metro Grand Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Metro Grand Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 5294

  Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel     0
  Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 8.3km, Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelตั้งอยู่ที่2038 Haitian Plaza, Caitian South Road, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 1427

  Grand Holiday Hotel - Shenzhen     63
  Grand Holiday Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Splendid China ประมาณ 8.3km, Grand Holiday Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Block B, United Plaza (Lianhe Guangchang), 5022 Binhe Road (Binhe Dadao), Futian District ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Grand Holiday Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Grand Holiday Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Grand Holiday Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Grand Holiday Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Grand Holiday Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 3014

  ค้นหาโรงแรมในจีน ค้นหาโรงแรมในจีน
  เมือง
  วันที่เข้าพัก
  Show Calendar
  วันที่เดินทางออก
  Show Calendar
  ค่าเงิน :
  ผู้ใหญ่
  เด็ก

  ตั๋วเครื่องบินราคาย่อมเยาจากไชน่าแอร์ไลน์ ตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศจีน ค้นหาเที่ยวบิน
  วันเวย์ ไป-กลับ
  เมืองต้นทาง
  จุดหมายปลายทาง
  วันที่ออกเดินทาง
  วันที่กลับ

  พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen
  Oct. 14Oct. 15Oct. 16
  CloudySunnySunny
  24°C-31°C24°C-31°C25°C-31°C
  SoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/h

  อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน

  เวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณ :

  Other Cities Others China Cities
 • ปักกิ่ง / เป่ยจิง โรงแรม
 • เฉิงตู โรงแรม
 • ฉงชิ่ง โรงแรม
 • ต้าหลี่ โรงแรม
 • ตงกวน โรงแรม
 • ฝอซาน โรงแรม
 • กวางเจา / กว่างโจว โรงแรม
 • กุ้ยหลิน โรงแรม
 • หางโจว โรงแรม
 • ห่าร์ปิน โรงแรม
 • ฮ่องกง โรงแรม
 • คุนหมิง โรงแรม
 • ลี่เจียง โรงแรม
 • มาเก๊า โรงแรม
 • หนานจิง โรงแรม
 • หนานหนิง โรงแรม
 • หนิงปอ โรงแรม
 • ชิงเต่า โรงแรม
 • ซานย่า โรงแรม
 • เซี่ยงไฮ้ โรงแรม
 • เสิ่นหยาง โรงแรม
 • เซินเจิ้น โรงแรม
 • ซูโจว โรงแรม
 • เทียนจิน โรงแรม
 • อูรุมฉี โรงแรม
 • เวินโจว์ โรงแรม
 • หวู่ฮั่น โรงแรม
 • เซียะเหมิ โรงแรม
 • เสียน โรงแรม
 • หยางโสว้ โรงแรม
 • จูไห่ โรงแรม
 • Total Page: 1   Page: << ก่อนหน้า 1 ถัดไป >>

  | หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ | ความเป็นส่วนตัว |
  ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น ดูแลทุกความต้องการของลูกค้า: โปรดแสดงความคิดเห็นและเล่าความประทับใจของท่าน(เป็นภาษาอังกฤษ)ในหน้า"ติดต่อเรา ติดต่อ
  ผู้จัดการโรงแรมที่ต้องการใส่ชื่อโรงแรมของท่านในเว็บไซต์สามารถติดต่อเราได้ในหน้า: เพิ่มโรงแรม ติดต่อ
  Copyright © 2001-2020, ChinaHotels.org. สงวนลิขสิทธิ์© โรงแรมใน Shenzhen ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น การันตีราคาย่อมเยาที่สุด