CHINA HOTELS: SELECTION OF 4000 CHINESE HOTELS English Simplified Chinese Traditional Chinese Italian Spanish Portuguese France Arab Japanese Greek    
Russian Germany Polish Korean Finland Vietnam Thai Turkish Indonesia Norwegian      
หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโรงแรมใน เซินเจิ้น : โรงแรมที่ประหยัดและสะดวกสบายในเซินเจิ้น


โรงแรมในเมือง เซินเจิ้น เหล่านี้ ได้รับการเลือกสรรมานำเสนอด้วยความเต็มใจของทางโรงแรม : โรงแรมเหล่านั้นอาจจะเป็นโรงแรมในเมือง เซินเจิ้น ที่มีบริการและลักษณะตรงตามความต้องการของท่าน : ท่านสามารถยืนยันความต้องการง่ายๆ ด้วยการคลิกที่ชื่อของโรงแรม และยืนยันสถานที่ตั้ง ระยะห่างจากเมือง เซินเจิ้น คุณลักษณะ และการบริการที่สำคัญสำหรับท่าน

Shenzhen โรงแรม: Baoan Dapeng New Futian Longgang Luohu Nanshan Yantian
คลิกลิงค์สีน้ำเงินเพื่อดูโรงแรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง :
 • ShenZhen Industrial Exhibition Center

 • Shenzhen North Railway Station (High Speed Station)

 • Sunmen Island

 • Garden Expo Park

 • Grand Theatre

 • Window of the World

 • Shenzhen Stadium

 • High Tech Industrial Park

 • East Gate Street, Shenzhen

 • Overseas Chinese Town

 • Shenzhen Convention & Exhibition Center

 • Shenzhen Baoan Airport

 • Sea World Site

 • Dapeng Ancient City

 • Dameisha Beach

 • Shenzhen Safari Park

 • Mission Hills Golf Club

 • North Huaqiang business center

 • Shekou Ferry Terminal

 • Xiaomeisha Beach

 • Shenzhen railway station

 • Splendid China

 • Shiyan Lake Hot Spring Resort

 • Shenzhen Museum

 • Fairy Lake Botanical Garden

 • Happy Valley

 • Bay Sport Center

 • Luohu Border Check Point

 • Dongmen Food Street

 • Search Shenzhen hotels on interactive map

  Shuiyunjian Hotel Shenzhen     30
  Shuiyunjian Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 0.61km, Shuiyunjian Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No.60 Da Mei Sha Yanmei Road, Yantian District, Shenzhen ร้านอาหารของ Shuiyunjian Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shuiyunjian Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shuiyunjian Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shuiyunjian Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shuiyunjian Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  7.8
  Reviews 666

  Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhen     20
  Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 1.88km, Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.14 Xiaomeisha, Yantian District, Shenzhen, Guangdong Province มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน ร้านอาหารของ Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากสนามบิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟ 50 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Xiaomeisha Resort Guanjing Hotel, Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  7.4
  Reviews 746

  Shenzhen T-lin Hotel     65
  Shenzhen T-lin Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 8.59km, Shenzhen T-lin Hotelตั้งอยู่ที่NO.99 Haishan Road, Shatoujiao, Yantian District, Shenzhen ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล บริเวณอาคารมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง Shenzhen T-lin Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen T-lin Hotelดังนี้ Shenzhen T-lin Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen T-lin Hotel บริเวณอาคารมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ใน Shenzhen T-lin Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 395

  Shenzhen Star Hotel     37
  Shenzhen Star Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 9.83km, Shenzhen Star Hotelตั้งอยู่ที่No.103 Shashen Road, Shatoujiao, Yantian District มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว ใน Shenzhen Star Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Star Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Star Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Star Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Star Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 639

  Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouse     33
  Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouseจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 11.76km, Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouseตั้งอยู่ที่WangYu Hill Park,Seaside of GuanHu Village,KuiChong Town,Dapeng New Dist. มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว ใน Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouse มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouseมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouse มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouse ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Dapeng New Dist. XinLan Seaside GuestHouse ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  7.7
  Reviews 27

  Sandborg Hotel - Shenzhen     55
  Sandborg Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 13.37km, Sandborg Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Liuyue Community of Heng Gang,in LongGang District มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว ใน Sandborg Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Sandborg Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Sandborg Hotel - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Sandborg Hotel - Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Sandborg Hotel - Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 837

  Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhen     25
  Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 15.31km, Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhenตั้งอยู่ที่46 Xinglong Street (Xinglong Jie), Longgang District, Shenzhen มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว ใน Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Vienna Hotel Shuanglong Subway Station - Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 1180

  Crown Plaza Hotel - Shenzhen     98
  Crown Plaza Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 15.32km, Crown Plaza Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่No.909, Longxiang Avenue, City Center, Longgang District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อาคารพร้อมสรรพด้วยบริการที่ดีแก่ผู้พิการ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว สระว่ายน้ำในร่มอันยอดเยี่ยมภายในตัวโรงแรม บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Crown Plaza Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Crown Plaza Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 1176

  Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping)     0
  Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping)จากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 16.15km, Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping)ตั้งอยู่ที่No.3 Shengping S.Road,Centre City,Longgang Distrct Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping) มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ โรงแรมรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนอันงดงาม โรงแรมหันหน้าเข้าหาสวนแมกไม้และพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping)มีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Vienna Hotels(Shenzhen Longgang Shengping) นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1372

  King Home Hotel, Shenzhen     37
  King Home Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 16.51km, King Home Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่Shawan Busha Road 78, Longgang District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ King Home Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ โรงแรมรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนอันงดงาม โรงแรมหันหน้าเข้าหาสวนแมกไม้และพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ King Home Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ King Home Hotel, Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 320

  Bedforu Business Hotel - Shenzhen     24
  Bedforu Business Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 16.74km, Bedforu Business Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.2 Baihuiwei First Road, Central Town, Longgang District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Bedforu Business Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากBedforu Business Hotel - Shenzhenดังนี้ Bedforu Business Hotel - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Bedforu Business Hotel - Shenzhen ใน Bedforu Business Hotel - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 504

  East Lake Hotel - Shenzhen     47
  East Lake Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 17.14km, East Lake Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.4006, Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว East Lake Hotel - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากEast Lake Hotel - Shenzhenดังนี้ East Lake Hotel - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ East Lake Hotel - Shenzhen ใน East Lake Hotel - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 392

  Shell Bay Resort     47
  Shell Bay Resortจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 17.58km, Shell Bay Resortตั้งอยู่ที่No. 33 Haibin South Rd., Nanao Town, Longgang District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Shell Bay Resort มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShell Bay Resortดังนี้ Shell Bay Resort มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shell Bay Resort ใน Shell Bay Resort มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.5
  Reviews 439

  Master Club(TaiNing)     35
  Master Club(TaiNing)จากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 18.01km, Master Club(TaiNing)ตั้งอยู่ที่No. 183, Taining RD, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China. มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Master Club(TaiNing) มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากMaster Club(TaiNing)ดังนี้ Master Club(TaiNing) มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Master Club(TaiNing) ใน Master Club(TaiNing) มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  6.2
  Reviews 142

  Bamboo Garden Hotel, Shenzhen     41
  Bamboo Garden Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 18.45km, Bamboo Garden Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.2079 North Dongmen Road, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมนี้สามารถให้บริการโดยตรงอย่างครบถ้วนแก่ผู้พิการ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Bamboo Garden Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ โรงแรมรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนอันงดงาม Bamboo Garden Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Bamboo Garden Hotel, Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Bamboo Garden Hotel, Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 812

  Xinwangchao Hotel Shenzhen     35
  Xinwangchao Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 18.84km, Xinwangchao Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่1052 Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมนี้สามารถให้บริการโดยตรงอย่างครบถ้วนแก่ผู้พิการ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Xinwangchao Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ โรงแรมรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนอันงดงาม Xinwangchao Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Xinwangchao Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Xinwangchao Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  6.3
  Reviews 378

  Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu)     Wifi 41
  Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu)จากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.06km, Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu)ตั้งอยู่ที่1098 South Yanhe Road (Yanhe Nan Lu), Changhu Building Shenzhen China ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมนี้สามารถให้บริการโดยตรงอย่างครบถ้วนแก่ผู้พิการ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu) มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ โรงแรมรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนอันงดงาม Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu)มีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu) นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shanshui Hotel (Shenzhen Luohu) ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 5304

  Fengshun Hotel, Shenzhen     30
  Fengshun Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.1km, Fengshun Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No. 1023 North Dongmen North Road, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Fengshun Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากFengshun Hotel, Shenzhenดังนี้ Fengshun Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Fengshun Hotel, Shenzhen ใน Fengshun Hotel, Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  6.5
  Reviews 95

  Chang An Hotel, Shenzhen     47
  Chang An Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.14km, Chang An Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1133 Shennan East Rd., Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Chang An Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากChang An Hotel, Shenzhenดังนี้ Chang An Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Chang An Hotel, Shenzhen ใน Chang An Hotel, Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 882

  Union City Hotel Shenzhen     47
  Union City Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.21km, Union City Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่1008 South Wenjin Road (Wenjin Nan Lu) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Union City Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากUnion City Hotel Shenzhenดังนี้ Union City Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Union City Hotel Shenzhen ใน Union City Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 451

  Royal Century Hotel, Shenzhen     37
  Royal Century Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.24km, Royal Century Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่Jizheng Road,Buji Street, Longgang District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Royal Century Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากRoyal Century Hotel, Shenzhenดังนี้ Royal Century Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Royal Century Hotel, Shenzhen ใน Royal Century Hotel, Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8
  Reviews 900

  Juno Tower Hotel, Shenzhen     0
  Juno Tower Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.25km, Juno Tower Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่Juno Plaza, 1001, Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Juno Tower Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากJuno Tower Hotel, Shenzhenดังนี้ Juno Tower Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Juno Tower Hotel, Shenzhen ใน Juno Tower Hotel, Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  4.8
  Reviews 423

  GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotel     27
  GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.6km, GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotelตั้งอยู่ที่No.2110 Dongmen middle Road, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 40.00 กิโลเมตรจากสนามบิน 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน GreenTree Inn Shenzhen Dongmen Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 537

  Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branch     33
  Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branchจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.87km, Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branchตั้งอยู่ที่No.48 xinghu Road, Luohu District, Shenzhen City ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branch มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branchมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 40.00 กิโลเมตรจากสนามบิน 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branch มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Vienna Hotel-Shenzhen Dongmen Branch ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 1092

  Metropark Hotel -Shenzhen     60
  Metropark Hotel -Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.91km, Metropark Hotel -Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.2088 Middle Dongmen Road, Luohu District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Metropark Hotel -Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Metropark Hotel -Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 4236

  Shenzhen Guangshen Binguan     Wifi 34
  Shenzhen Guangshen Binguanจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.92km, Shenzhen Guangshen Binguanตั้งอยู่ที่Guangshen building No 2203 of Shennan East Rroad luohu district ,Shenzhen city ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Shenzhen Guangshen Binguan มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Guangshen Binguanมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 190

  Shenzhen Lao Di Fang Hotel     31
  Shenzhen Lao Di Fang Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 19.97km, Shenzhen Lao Di Fang Hotelตั้งอยู่ที่No.1023 Dong Men South Road, Shenzhen, 518001 Guangdong Province, China ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Shenzhen Lao Di Fang Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Lao Di Fang Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 60.00 กิโลเมตรจากสนามบิน 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 1358

  Jinbi Hotel     0
  Jinbi Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.03km, Jinbi Hotelตั้งอยู่ที่No. 3002 Chunfeng Road, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Jinbi Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Jinbi Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 60.00 กิโลเมตรจากสนามบิน 2 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง ...
  Hotel Reviews
  7.5
  Reviews 676

  Liyuan Hotel, Shenzhen     37
  Liyuan Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.04km, Liyuan Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.2048 Dongmen Middle Road, Luohu District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Liyuan Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Liyuan Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  8.5
  Reviews 681

  Home Inn Dongmen Shennan East Road - Shenzhen     26
  Home Inn Dongmen Shennan East Road - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.1km, Home Inn Dongmen Shennan East Road - Shenzhenตั้งอยู่ที่2102 East Shennan Road (Shennan Dong Lu) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Home Inn Dongmen Shennan East Road - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Home Inn Dongmen Shennan East Road - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 1122

  Huizhou Hotel Shenzhen     27
  Huizhou Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.11km, Huizhou Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No. 2011 Yanhe South Road, Wenjindu, Shenzhen, Guangdong Province ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Huizhou Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Huizhou Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 344

  Tianjun Xingyue Hotel Shenzhen     43
  Tianjun Xingyue Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.11km, Tianjun Xingyue Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Dongmen South Road 3018, Luohu District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Tianjun Xingyue Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Tianjun Xingyue Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 33

  Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhen     20
  Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.16km, Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhenตั้งอยู่ที่No.12 Building, Lixin Garden, Lixin Road, Luohu District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Colour Hotel Dongmen Branch - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 2842

  The PangLin Hotel, Shenzhen     106
  The PangLin Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.17km, The PangLin Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No. 2002 Jiabin Road, Lowu District, Shenzhen 518001 ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ The PangLin Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ The PangLin Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ 60.00 กิโลเมตรจากสนามบิน 3 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ The PangLin Hotel, Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 3271

  Sunshine Hotel, Shenzhen     126
  Sunshine Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.17km, Sunshine Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.2001 Jiabin Road, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล บริเวณอาคารมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว เล่นเทนนิสในสนามเทนนิสของโรงแรม Sunshine Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ ในบริเวณโรงแรมมพื้นที่สีเขียวและสวนสวย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากSunshine Hotel, Shenzhenดังนี้ ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 4933

  Gorgcous fad Hotel,Shenzhen     28
  Gorgcous fad Hotel,Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.17km, Gorgcous fad Hotel,Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.1120.YanHeNanRoad.Luohu.Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Gorgcous fad Hotel,Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Gorgcous fad Hotel,Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Gorgcous fad Hotel,Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ...
  Hotel Reviews
  7.2
  Reviews 248

  Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station)     41
  Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station)จากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.19km, Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station)ตั้งอยู่ที่Ist floor, Cunjin Building, No.3005, Dongmen South Road, Luohu District ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station) มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station)มีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Vienna Hotel (Shenzhen Railway Station) มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 1414

  Luohu Hotel, Shenzhen     Wifi 56
  Luohu Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.31km, Luohu Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.3012 Nanhu Road, Luohu District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Luohu Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Luohu Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Luohu Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 3578

  Kaili Hotel, Shenzhen     51
  Kaili Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.37km, Kaili Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.2027 East Jiabin Road Shenzhen China ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง อาคารพร้อมสรรพด้วยบริการที่ดีแก่ผู้พิการ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว สระว่ายน้ำในร่มอันยอดเยี่ยมภายในตัวโรงแรม บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 1533

  Caa Holy Sun Hotel, Shenzhen     51
  Caa Holy Sun Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.4km, Caa Holy Sun Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่1021, Yanhe South Road, Luohu District, Shenzheng ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Caa Holy Sun Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Caa Holy Sun Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 40.00 กิโลเมตรจากสนามบินShenzhen Baoan Airport ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากสนามบิน 0.5 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟShenzhen Railway Station ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 4071

  Shenzhen Ying Hotel     0
  Shenzhen Ying Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.45km, Shenzhen Ying Hotelตั้งอยู่ที่15 Xinyuan Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยบริการสำนักงานที่หลากหลาย บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว บริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมอยู่ในบริการการจองตั๋ว ใน Shenzhen Ying Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Ying Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ 40.00 กิโลเมตรจากสนามบินShenzhen Baoan Airport ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากสนามบิน 0.5 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟShenzhen Railway Station ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 292

  Zhongtailai hotel, Shenzhen     57
  Zhongtailai hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.48km, Zhongtailai hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่57 Yongxin Road, Luohu District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว การบริการสำหรับลูกค้ารวมอยู่ในการบริการจองตั๋ว Zhongtailai hotel, Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากZhongtailai hotel, Shenzhenดังนี้ ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากสนามบิน ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง Zhongtailai hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 3215

  Perthden Hotel,Shenzhen     44
  Perthden Hotel,Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.48km, Perthden Hotel,Shenzhenตั้งอยู่ที่NO.1025 South Yanhe Road,Luohu District,Shenzheng ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Perthden Hotel,Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 4737

  Tianxin Qing Peng Hotel - Shenzhen     33
  Tianxin Qing Peng Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.49km, Tianxin Qing Peng Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Tianxin Building, Baogang Road (Baogang Lu) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Tianxin Qing Peng Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 519

  Hongfeng Hotel Shenzhen     50
  Hongfeng Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.52km, Hongfeng Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No.3009 Chunfeng Road, Luo Hu District, Shen Zhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Hongfeng Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 2017

  Green Tree Inn Buji - Shenzhen     19
  Green Tree Inn Buji - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.64km, Green Tree Inn Buji - Shenzhenตั้งอยู่ที่Juntion of West Ring Road and Hualong Road, Longguang ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องโถงเพื่อจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Green Tree Inn Buji - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 349

  Shenzhen Hai Lan Hotel     0
  Shenzhen Hai Lan Hotelจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.7km, Shenzhen Hai Lan Hotelตั้งอยู่ที่No.12 Yingchun Road Overseas Friendship Building, Shenzhen City ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Shenzhen Hai Lan Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Hai Lan Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Hai Lan Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Hai Lan Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  7.3
  Reviews 469

  Jinghu Fashion Hotel - Shenzhen     33
  Jinghu Fashion Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.74km, Jinghu Fashion Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1068 Renmin South Road, Luohu District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Jinghu Fashion Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Jinghu Fashion Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Jinghu Fashion Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Jinghu Fashion Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 546

  Junting Hotel - Shenzhen     35
  Junting Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Dameisha Beach ประมาณ 20.76km, Junting Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่3085 East Shennan Road (Shennan Dong Lu) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางห้อง มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม การบริการจองตั๋ว: เคาน์เตอร์อันเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า ร้านอาหารของ Junting Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Junting Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Junting Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Junting Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 2695

  ค้นหาโรงแรมในจีน ค้นหาโรงแรมในจีน
  เมือง
  วันที่เข้าพัก
  Show Calendar
  วันที่เดินทางออก
  Show Calendar
  ค่าเงิน :
  ผู้ใหญ่
  เด็ก

  ตั๋วเครื่องบินราคาย่อมเยาจากไชน่าแอร์ไลน์ ตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศจีน ค้นหาเที่ยวบิน
  วันเวย์ ไป-กลับ
  เมืองต้นทาง
  จุดหมายปลายทาง
  วันที่ออกเดินทาง
  วันที่กลับ

  พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen
  Oct. 14Oct. 15Oct. 16
  CloudySunnySunny
  24°C-31°C24°C-31°C25°C-31°C
  SoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/h

  อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน

  เวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณ :

  Other Cities Others China Cities
 • ปักกิ่ง / เป่ยจิง โรงแรม
 • เฉิงตู โรงแรม
 • ฉงชิ่ง โรงแรม
 • ต้าหลี่ โรงแรม
 • ตงกวน โรงแรม
 • ฝอซาน โรงแรม
 • กวางเจา / กว่างโจว โรงแรม
 • กุ้ยหลิน โรงแรม
 • หางโจว โรงแรม
 • ห่าร์ปิน โรงแรม
 • ฮ่องกง โรงแรม
 • คุนหมิง โรงแรม
 • ลี่เจียง โรงแรม
 • มาเก๊า โรงแรม
 • หนานจิง โรงแรม
 • หนานหนิง โรงแรม
 • หนิงปอ โรงแรม
 • ชิงเต่า โรงแรม
 • ซานย่า โรงแรม
 • เซี่ยงไฮ้ โรงแรม
 • เสิ่นหยาง โรงแรม
 • เซินเจิ้น โรงแรม
 • ซูโจว โรงแรม
 • เทียนจิน โรงแรม
 • อูรุมฉี โรงแรม
 • เวินโจว์ โรงแรม
 • หวู่ฮั่น โรงแรม
 • เซียะเหมิ โรงแรม
 • เสียน โรงแรม
 • หยางโสว้ โรงแรม
 • จูไห่ โรงแรม
 • Total Page: 1   Page: << ก่อนหน้า 1 ถัดไป >>

  | หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ | ความเป็นส่วนตัว |
  ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น ดูแลทุกความต้องการของลูกค้า: โปรดแสดงความคิดเห็นและเล่าความประทับใจของท่าน(เป็นภาษาอังกฤษ)ในหน้า"ติดต่อเรา ติดต่อ
  ผู้จัดการโรงแรมที่ต้องการใส่ชื่อโรงแรมของท่านในเว็บไซต์สามารถติดต่อเราได้ในหน้า: เพิ่มโรงแรม ติดต่อ
  Copyright © 2001-2020, ChinaHotels.org. สงวนลิขสิทธิ์© โรงแรมใน Shenzhen ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น การันตีราคาย่อมเยาที่สุด