CHINA HOTELS: SELECTION OF 4000 CHINESE HOTELS English Simplified Chinese Traditional Chinese Italian Spanish Portuguese France Arab Japanese Greek    
Russian Germany Polish Korean Finland Vietnam Thai Turkish Indonesia Norwegian      
หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโรงแรมใน เซินเจิ้น : โรงแรมที่ประหยัดและสะดวกสบายในเซินเจิ้น


โรงแรมในเมือง เซินเจิ้น เหล่านี้ ได้รับการเลือกสรรมานำเสนอด้วยความเต็มใจของทางโรงแรม : โรงแรมเหล่านั้นอาจจะเป็นโรงแรมในเมือง เซินเจิ้น ที่มีบริการและลักษณะตรงตามความต้องการของท่าน : ท่านสามารถยืนยันความต้องการง่ายๆ ด้วยการคลิกที่ชื่อของโรงแรม และยืนยันสถานที่ตั้ง ระยะห่างจากเมือง เซินเจิ้น คุณลักษณะ และการบริการที่สำคัญสำหรับท่าน

Shenzhen โรงแรม: Baoan Dapeng New Futian Longgang Luohu Nanshan Yantian
คลิกลิงค์สีน้ำเงินเพื่อดูโรงแรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง :
 • ShenZhen Industrial Exhibition Center

 • Shenzhen North Railway Station (High Speed Station)

 • Sunmen Island

 • Garden Expo Park

 • Grand Theatre

 • Window of the World

 • Shenzhen Stadium

 • High Tech Industrial Park

 • East Gate Street, Shenzhen

 • Overseas Chinese Town

 • Shenzhen Convention & Exhibition Center

 • Shenzhen Baoan Airport

 • Sea World Site

 • Dapeng Ancient City

 • Dameisha Beach

 • Shenzhen Safari Park

 • Mission Hills Golf Club

 • North Huaqiang business center

 • Shekou Ferry Terminal

 • Xiaomeisha Beach

 • Shenzhen railway station

 • Splendid China

 • Shiyan Lake Hot Spring Resort

 • Shenzhen Museum

 • Fairy Lake Botanical Garden

 • Happy Valley

 • Bay Sport Center

 • Luohu Border Check Point

 • Dongmen Food Street

 • Search Shenzhen hotels on interactive map

  Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel     0
  Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 0.26km, Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelตั้งอยู่ที่East Shantou Street E-2, OCT,Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Kezhan Huaqiaocheng Chuangyiyuan Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 1856

  Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel     0
  Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 0.34km, Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelตั้งอยู่ที่9009 Shen Nan Road, Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shenzhen Huaqiao Chengzhouji Hotel ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1927

  Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel     0
  Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 0.35km, Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelตั้งอยู่ที่Guanghua Street, Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Chengshi Kezhan Xinqiao Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 3212

  Bolin Nuofute Hotel Shenzhen     70
  Bolin Nuofute Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 1.03km, Bolin Nuofute Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Qiaocheng Dong Road, Nanshan District, Shenzhen ร้านอาหารของ Bolin Nuofute Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Bolin Nuofute Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Bolin Nuofute Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Bolin Nuofute Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Bolin Nuofute Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2850

  Lijing Business Hotel Shenzhen     52
  Lijing Business Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 1.54km, Lijing Business Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Baishi Road, Nashan District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Lijing Business Hotel Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Lijing Business Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Lijing Business Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Lijing Business Hotel Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Lijing Business Hotel Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 2740

  Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel     0
  Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.04km, Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelตั้งอยู่ที่Zhulin Garden Building 2, Zhuzilin 5 Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน มีห้องสัมมนาพร้อมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุมต่างๆ กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมเล็กไว้รับรองงานหรือการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัว บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Chengshi Kezhan Zuzilin Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Chengshi Kezhan Zuzilin Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 1644

  Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment     0
  Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.21km, Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentตั้งอยู่ที่No. 7045 North Ring Avenue, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartmentมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Seven Avenue Residence Private Apartment ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 1316

  Shenzhen Jinhui Hotel     0
  Shenzhen Jinhui Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.37km, Shenzhen Jinhui Hotelตั้งอยู่ที่International Mayor Communication Center,Shennan Avenue ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Jinhui Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Jinhui Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Jinhui Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Jinhui Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Jinhui Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 3390

  Shenhang Guoji Hotel     0
  Shenhang Guoji Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.45km, Shenhang Guoji Hotelตั้งอยู่ที่6035 Shennan Ave, futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenhang Guoji Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenhang Guoji Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenhang Guoji Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenhang Guoji Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenhang Guoji Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.6
  Reviews 5675

  yashang hotel     43
  yashang hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.46km, yashang hotelตั้งอยู่ที่Mingzhu Mid Road, Baishizhou, Nanshan Area, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน yashang hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ yashang hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ yashang hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน yashang hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด yashang hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 2603

  Zhulin Hotel Shenzhen     26
  Zhulin Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.7km, Zhulin Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Nonglin Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Zhulin Hotel Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Zhulin Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Zhulin Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Zhulin Hotel Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Zhulin Hotel Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  7.6
  Reviews 2123

  Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch     0
  Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 2.99km, Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchตั้งอยู่ที่ ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branchมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Hotel-Zzz Shenzhen Futian Branch ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2273

  Palace Hotel, Shenzhen     56
  Palace Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 3.22km, Palace Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.6027 Shennan Street, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Palace Hotel, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Palace Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Palace Hotel, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Palace Hotel, Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Palace Hotel, Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 590

  Futian shangri-la, Shenzhen     222
  Futian shangri-la, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 5.43km, Futian shangri-la, Shenzhenตั้งอยู่ที่4088 Yi Tian Road, Futian District, Shenzhen ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Futian shangri-la, Shenzhen มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Futian shangri-la, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Futian shangri-la, Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Futian shangri-la, Shenzhen ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Futian shangri-la, Shenzhen ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 3007

  Shenzhen Kaibinsiji Hotel     0
  Shenzhen Kaibinsiji Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 5.52km, Shenzhen Kaibinsiji Hotelตั้งอยู่ที่Hai De San Dao, Hou Hai Bin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงห้อง บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีมุมให้บริการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว ใน Shenzhen Kaibinsiji Hotel มีร้านอาหารมากมายสำหรับอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shenzhen Kaibinsiji Hotelมีระยะห่างจากจุดสำคัญดังนี้ Shenzhen Kaibinsiji Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อม และบริการด้านสำนักงานครบครัน ใน Shenzhen Kaibinsiji Hotel ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงระบบการออกกำลังกายที่ดีพร้อมสำหรับกีฬาหลากชนิด Shenzhen Kaibinsiji Hotel ให้บริการและการดูแลเป็นพิเศษแด่สุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2731

  Grand Chu Hotel     43
  Grand Chu Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.02km, Grand Chu Hotelตั้งอยู่ที่Hubei Building NO.9003 Binhe Avenue, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Grand Chu Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Grand Chu Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Grand Chu Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Grand Chu Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Grand Chu Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 3413

  Xindazhou Hotel     41
  Xindazhou Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.03km, Xindazhou Hotelตั้งอยู่ที่No.109, Xinzhou North country, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Xindazhou Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Xindazhou Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร จากตัวเมือง 5 นาทีจากแฟร์เวอนิว มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Xindazhou Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Xindazhou Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Xindazhou Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.2
  Reviews 4149

  Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch     39
  Vienna Hotel-Shenzhen University City Branchจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.04km, Vienna Hotel-Shenzhen University City Branchตั้งอยู่ที่No.1 Pingshan Road, Pingshan Cun, Xili Town, Nanshan District มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากVienna Hotel-Shenzhen University City Branchดังนี้ Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch ใน Vienna Hotel-Shenzhen University City Branch มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1522

  Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel     100
  Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.2km, Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotelตั้งอยู่ที่No.3099, Xinzhou Road, Futian District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen Lvjing Jinjiang Hotelดังนี้ Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel ใน Shenzhen Lvjing Jinjiang Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 1755

  Shenzhen Donghua Jiari Hotel     0
  Shenzhen Donghua Jiari Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.48km, Shenzhen Donghua Jiari Hotelตั้งอยู่ที่Donghua Park, Nan You Road, Nanshan District มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shenzhen Donghua Jiari Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen Donghua Jiari Hotelดังนี้ Shenzhen Donghua Jiari Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen Donghua Jiari Hotel ใน Shenzhen Donghua Jiari Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.3
  Reviews 846

  Kuihua Apartment - Shenzhen     72
  Kuihua Apartment - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.52km, Kuihua Apartment - Shenzhenตั้งอยู่ที่1 Shixia North Street (Shixia Beiyi Jie) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Kuihua Apartment - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากKuihua Apartment - Shenzhenดังนี้ Kuihua Apartment - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Kuihua Apartment - Shenzhen ใน Kuihua Apartment - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 3483

  Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen     54
  Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.56km, Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่HaiAn Plaza East Tower, Wenxin Wu Lu, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากHuawei Xintaoyuan Hotel Shenzhenดังนี้ Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen ใน Huawei Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.2
  Reviews 2584

  8 Inn Chashan - Shenzhen Xili     21
  8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.56km, 8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliตั้งอยู่ที่No. 24 Tongsha Road, Xili, Nanshan District มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจาก8 Inn Chashan - Shenzhen Xiliดังนี้ 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili ใน 8 Inn Chashan - Shenzhen Xili มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 2398

  Xintaoyuan Hotel Shenzhen     60
  Xintaoyuan Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.57km, Xintaoyuan Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่1 Taoyuan Road (Taoyuan Lu) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากXintaoyuan Hotel Shenzhenดังนี้ Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Xintaoyuan Hotel Shenzhen ใน Xintaoyuan Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 2549

  DayHello Hotel Shenzhen     Wifi 62
  DayHello Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.58km, DayHello Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Shenzhen Nanshan District, 1059 Avenue of the South China Sea มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว DayHello Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากDayHello Hotel Shenzhenดังนี้ DayHello Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ DayHello Hotel Shenzhen ใน DayHello Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2644

  Good Inn Shenzhen     24
  Good Inn Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.58km, Good Inn Shenzhenตั้งอยู่ที่Houhai Avenue 70, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Good Inn Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากGood Inn Shenzhenดังนี้ Good Inn Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Good Inn Shenzhen ใน Good Inn Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.1
  Reviews 918

  Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen     0
  Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.67km, Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenตั้งอยู่ที่3 Building of Tianxia Emerald Pearl Garden, Jinji Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากSentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhenดังนี้ Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen ใน Sentosa Hotel in Emerald Garden Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.4
  Reviews 2786

  Shenzhen Yuehaijing Business Hotel     26
  Shenzhen Yuehaijing Business Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 6.75km, Shenzhen Yuehaijing Business Hotelตั้งอยู่ที่2329 Nanshan Avenue (Nanshan Dadao) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shenzhen Yuehaijing Business Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen Yuehaijing Business Hotelดังนี้ Shenzhen Yuehaijing Business Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen Yuehaijing Business Hotel ใน Shenzhen Yuehaijing Business Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 1196

  Vienna Hotel Nantou - Shenzhen     0
  Vienna Hotel Nantou - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.17km, Vienna Hotel Nantou - Shenzhenตั้งอยู่ที่Address: 88 Nantou Street, Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากVienna Hotel Nantou - Shenzhenดังนี้ Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Vienna Hotel Nantou - Shenzhen ใน Vienna Hotel Nantou - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 1762

  Shenzhen Xin Yue Hotel     0
  Shenzhen Xin Yue Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.24km, Shenzhen Xin Yue Hotelตั้งอยู่ที่o.2062 Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Shenzhen Xin Yue Hotel มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากShenzhen Xin Yue Hotelดังนี้ Shenzhen Xin Yue Hotel มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Shenzhen Xin Yue Hotel ใน Shenzhen Xin Yue Hotel มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 4599

  Fengye Fashion Hotel Shenzhen     43
  Fengye Fashion Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.29km, Fengye Fashion Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1177 Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen, China มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย ท่านสามารถทำงานหรือจัดเลี้ยงได้ในห้องหลายขนาด บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากFengye Fashion Hotel Shenzhenดังนี้ Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Fengye Fashion Hotel Shenzhen ใน Fengye Fashion Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.6
  Reviews 777

  Metro Grand Hotel - Shenzhen     67
  Metro Grand Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.33km, Metro Grand Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Building 4, New World Home, Meihua Road, Meilin, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Metro Grand Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Metro Grand Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Metro Grand Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Metro Grand Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Metro Grand Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9.5
  Reviews 5294

  Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen     35
  Shangsha Jinyu Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.58km, Shangsha Jinyu Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่Binghe Avenue, Shangsha Hi-Tech Park, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shangsha Jinyu Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shangsha Jinyu Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 238

  Victor Hotel - Shenzhen     37
  Victor Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.59km, Victor Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่31 Houhai Avenue (Houhai Dadao) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Victor Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Victor Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Victor Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Victor Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Victor Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.4
  Reviews 1602

  Orient Sunseed Hotel, Shenzhen     43
  Orient Sunseed Hotel, Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.84km, Orient Sunseed Hotel, Shenzhenตั้งอยู่ที่No.1122 Qianhai South Road, Nanshan District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Orient Sunseed Hotel, Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Orient Sunseed Hotel, Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Orient Sunseed Hotel, Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Orient Sunseed Hotel, Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Orient Sunseed Hotel, Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.9
  Reviews 1476

  Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen     48
  Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 7.91km, Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Lantian Road (Lantian Lu), Houhai Avenue Nanshan District, ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Ao Cheng Garden Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 2661

  Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen)     42
  Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen)จากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.01km, Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen)ตั้งอยู่ที่25 Zhongkang Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen) มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen)มีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen) นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen) ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Shanshui Trends Hotel (Meilin Branch–Shenzhen) ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 259

  Chengyuan Business Hotel -ShenZhen     0
  Chengyuan Business Hotel -ShenZhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.07km, Chengyuan Business Hotel -ShenZhenตั้งอยู่ที่No.63 Zhaoshang Road, Nanshan District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Chengyuan Business Hotel -ShenZhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Chengyuan Business Hotel -ShenZhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Chengyuan Business Hotel -ShenZhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Chengyuan Business Hotel -ShenZhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Chengyuan Business Hotel -ShenZhen ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 801

  Jiangsu Hotel - Shenzhen     26
  Jiangsu Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.15km, Jiangsu Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่2066 South Caitian Road (Caitian Nan Lu) ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Jiangsu Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Jiangsu Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Jiangsu Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Jiangsu Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Jiangsu Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 1252

  Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel     0
  Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.16km, Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelตั้งอยู่ที่2038 Haitian Plaza, Caitian South Road, Futian District, Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotelมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Chengshi KezhanHuizhan Zhongxin Hotel ...
  Hotel Reviews
  8.7
  Reviews 1427

  Grand Holiday Hotel - Shenzhen     63
  Grand Holiday Hotel - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.18km, Grand Holiday Hotel - Shenzhenตั้งอยู่ที่Block B, United Plaza (Lianhe Guangchang), 5022 Binhe Road (Binhe Dadao), Futian District ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Grand Holiday Hotel - Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Grand Holiday Hotel - Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Grand Holiday Hotel - Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Grand Holiday Hotel - Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Grand Holiday Hotel - Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 3014

  Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhen     36
  Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 8.44km, Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่East Suite, Lotus Building, Lotus Village Two, Honglixi Road Shenzhen China,Shenzhen ในห้องมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการธุรกิจ เตรียมพร้อมบริการสำหรับผู้เข้าพัก บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ที่นี่คุณสามารถพบกับห้องสัมมนาที่ลงตัวสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางไว้บริการทุกความต้องการของท่าน มุมบริการการท่องเที่ยว: บริการนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์และโรงแรม ร้านอาหารของ Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhen มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทั้งอาหารจีนและอาหารนานาชาติ Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhenมีระยะห่างจากจุดที่สังเกตง่ายดังนี้ มีบิสเนสเซ็นเตอร์ที่เพียบพร้อมให้บริการนักธุรกิจที่ Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhen นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการด้านสำนักงานหลากหลาย Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhen ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายพร้อมให้บริการลูกค้า มีบริการและการดูแลสุขภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อท่านใน Lvyin Holiday Business Hotel Shenzhen ...
  Hotel Reviews
  8.3
  Reviews 741

  Fuzon Hotel,Shenzhen     50
  Fuzon Hotel,Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 9.04km, Fuzon Hotel,Shenzhenตั้งอยู่ที่Kangle Road 1, Shekou, Nanshan District, Shenzhen มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Fuzon Hotel,Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากFuzon Hotel,Shenzhenดังนี้ Fuzon Hotel,Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Fuzon Hotel,Shenzhen ใน Fuzon Hotel,Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9
  Reviews 1167

  Taiyanghua Hotel Shenzhen     37
  Taiyanghua Hotel Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 9.06km, Taiyanghua Hotel Shenzhenตั้งอยู่ที่No.32 Futian South Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Taiyanghua Hotel Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากTaiyanghua Hotel Shenzhenดังนี้ Taiyanghua Hotel Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Taiyanghua Hotel Shenzhen ใน Taiyanghua Hotel Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  9.1
  Reviews 1715

  Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhen     40
  Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhenจากโรงแรมสู่ Overseas Chinese Town ประมาณ 9.11km, Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhenตั้งอยู่ที่38 South Futian Road (Futian Nan Lu) มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการในห้องพัก โรงแรมมีบริการทางสำนักงานที่หลากหลายโดยบิสเนสเซ้นเตอร์ บริการธุรกิจเพื่อความสะดวกในการทำงานของท่าน ห้องสัมมนาสำหรับการประชุม งานจัดเลี้ยง งานนิทรรศการ และกิจกรรมส่วนบุคคล กล้องวีดีโอวงจรปิดกันขโมย บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว: มีบริการจัดการทัวร์และรับจองการท่องเที่ยว Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhen มีร้านอาหารที่บริการเมนูพิเศษจากนานาชาติ มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดสำคัญมีระยะทางห่างจากStar Shine Hotel Huanggang - Shenzhenดังนี้ Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhen มีบิสเนสเซ็นเตอร์และบริการด้านสำนักงานจัดเตรียมเพื่อลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ สามารถเล่นกีฬาหลากชนิดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีเลิศในบริเวณ Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhen ใน Star Shine Hotel Huanggang - Shenzhen มีพื้นที่กว้างขวางที่ตระเตรียมเพื่อดูแลสุขภาพของท่าน ...
  Hotel Reviews
  8.8
  Reviews 411

  ค้นหาโรงแรมในจีน ค้นหาโรงแรมในจีน
  เมือง
  วันที่เข้าพัก
  Show Calendar
  วันที่เดินทางออก
  Show Calendar
  ค่าเงิน :
  ผู้ใหญ่
  เด็ก

  ตั๋วเครื่องบินราคาย่อมเยาจากไชน่าแอร์ไลน์ ตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศจีน ค้นหาเที่ยวบิน
  วันเวย์ ไป-กลับ
  เมืองต้นทาง
  จุดหมายปลายทาง
  วันที่ออกเดินทาง
  วันที่กลับ

  พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen พยากรณ์อากาศสำหรับ Shenzhen
  Oct. 14Oct. 15Oct. 16
  CloudySunnySunny
  24°C-31°C24°C-31°C25°C-31°C
  SoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/hSoftBreeze 5km/h

  อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน อะไรเวลาในขณะนี้ Shenzhen จีน

  เวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณ :

  Other Cities Others China Cities
 • ปักกิ่ง / เป่ยจิง โรงแรม
 • เฉิงตู โรงแรม
 • ฉงชิ่ง โรงแรม
 • ต้าหลี่ โรงแรม
 • ตงกวน โรงแรม
 • ฝอซาน โรงแรม
 • กวางเจา / กว่างโจว โรงแรม
 • กุ้ยหลิน โรงแรม
 • หางโจว โรงแรม
 • ห่าร์ปิน โรงแรม
 • ฮ่องกง โรงแรม
 • คุนหมิง โรงแรม
 • ลี่เจียง โรงแรม
 • มาเก๊า โรงแรม
 • หนานจิง โรงแรม
 • หนานหนิง โรงแรม
 • หนิงปอ โรงแรม
 • ชิงเต่า โรงแรม
 • ซานย่า โรงแรม
 • เซี่ยงไฮ้ โรงแรม
 • เสิ่นหยาง โรงแรม
 • เซินเจิ้น โรงแรม
 • ซูโจว โรงแรม
 • เทียนจิน โรงแรม
 • อูรุมฉี โรงแรม
 • เวินโจว์ โรงแรม
 • หวู่ฮั่น โรงแรม
 • เซียะเหมิ โรงแรม
 • เสียน โรงแรม
 • หยางโสว้ โรงแรม
 • จูไห่ โรงแรม
 • Total Page: 1   Page: << ก่อนหน้า 1 ถัดไป >>

  | หน้าหลัก | โรงแรม | เที่ยวบิน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ | ความเป็นส่วนตัว |
  ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น ดูแลทุกความต้องการของลูกค้า: โปรดแสดงความคิดเห็นและเล่าความประทับใจของท่าน(เป็นภาษาอังกฤษ)ในหน้า"ติดต่อเรา ติดต่อ
  ผู้จัดการโรงแรมที่ต้องการใส่ชื่อโรงแรมของท่านในเว็บไซต์สามารถติดต่อเราได้ในหน้า: เพิ่มโรงแรม ติดต่อ
  Copyright © 2001-2020, ChinaHotels.org. สงวนลิขสิทธิ์© โรงแรมใน Shenzhen ไชน่า โฮเต็ล รีเซอร์เวชั่น การันตีราคาย่อมเยาที่สุด