CHINA HOTELS: SELECTION OF 4000 CHINESE HOTELS English Simplified Chinese Traditional Chinese Italian Spanish Portuguese France Arab Japanese Greek    
Russian Germany Polish Korean Finland Vietnam Thai Turkish Indonesia Norwegian      
Trang chủ | Các khách sạn | Chuyến bay | Giới thiệu | Liên hệCÁC KHÁCH SẠN THượNG HảI: CÁC KHÁCH SẠN GIÁ RẺ VÀ TIỆN LỢI Ở THượNG HảI


Các khách sạn tại Thượng Hải được chọn bởi khách hàng: Có thể tìm các khách sạn tại Thượng Hải mà bạn đang cần với dịch vụ và chất lượng phù hợp với nhu cầu của mình. Chỉ cần nhấp chuột vào tên khách sạn và kiểm tra địa điểm, khoảng cách từ khách sạn này đến các nơi quan trọng tại Thượng Hải, các dịch vụ và tiện nghi cần thiết với bạn

Bạn đang ở đây: Các khách sạn ở Trung Quốc; >> Các khách sạn ở Thượng Hải >>

Các khách sạn Shanghai: Baoshan Changning Chongming Fengxian Hongkou Huangpu Jiading Jingan Jinshan Luwan Minhang Pudong Putuo Qingpu Songjiang Xuhui Yangpu Zhabei
Tìm kiếm _distretto_ Thượng Hải khách sạn trên bản đồ tương tác

Shanghai Golden Coast Resort     38
Shanghai Golden Coast ResortKhách sạn Shanghai Golden Coast Resort có địa chỉ No.9 Minle Road (Minle Lu) Spark Development Zone of Fengxian district, Shanghai, China., Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Golden Coast Resort cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Golden Coast Resort đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Golden Coast Resort có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Golden Coast Resort có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Golden Coast Resort...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 75

Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian     40
Jinqin Jiari Hotel, Shanghai LintianKhách sạn Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian có địa chỉ No. 431 Liuzhou Road, Xuhui District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnJinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Jinqin Jiari Hotel, Shanghai Lintian...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 726

Jinxueyuan Hotel, Shanghai     70
Jinxueyuan Hotel, ShanghaiKhách sạn Jinxueyuan Hotel, Shanghai có địa chỉ 631 Xiangyin Road (Xiangyin Lu), Các nhà hàng của khách sạn Jinxueyuan Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Jinxueyuan Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Jinxueyuan Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnJinxueyuan Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Jinxueyuan Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1048

Junli Hotel, Shanghai     113
Junli Hotel, ShanghaiKhách sạn Junli Hotel, Shanghai có địa chỉ No.448 Zunyi Road, Changning District, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Junli Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Junli Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Junli Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnJunli Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Junli Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 1582

Kangboyuan Hotel, Shanghai     38
Kangboyuan Hotel, ShanghaiKhách sạn Kangboyuan Hotel, Shanghai có địa chỉ No. 2558 Yanan West Road, Changning District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Kangboyuan Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Kangboyuan Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Kangboyuan Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnKangboyuan Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Kangboyuan Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1241

Yue Shanghai HIP Hotel     103
Yue Shanghai HIP HotelKhách sạn Yue Shanghai HIP Hotel có địa chỉ No.800 Hua Mu Road, Các nhà hàng của khách sạn Yue Shanghai HIP Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Yue Shanghai HIP Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Yue Shanghai HIP Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnYue Shanghai HIP Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Yue Shanghai HIP Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 5176

Mingyue Hotel, Shanghai     130
Mingyue Hotel, ShanghaiKhách sạn Mingyue Hotel, Shanghai có địa chỉ No.500 Gushan Road, Pudong District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Mingyue Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Mingyue Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Mingyue Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnMingyue Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Mingyue Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 3619

Pudi Boutique Hotel, Shanghai     225
Pudi Boutique Hotel, ShanghaiKhách sạn Pudi Boutique Hotel, Shanghai có địa chỉ No. 99 Yandang Road, Luwan District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Pudi Boutique Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Pudi Boutique Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Pudi Boutique Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnPudi Boutique Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Pudi Boutique Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9
Reviews 1092

Shengai Huafa 681 Business Club     54
Shengai Huafa 681 Business ClubKhách sạn Shengai Huafa 681 Business Club có địa chỉ 1301 Zhoujiazui Road (Zhoujiazui Lu), Các nhà hàng của khách sạn Shengai Huafa 681 Business Club cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shengai Huafa 681 Business Club đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shengai Huafa 681 Business Club có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShengai Huafa 681 Business Club có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shengai Huafa 681 Business Club...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 442

Scholars Hotel Shanghai     67
Scholars Hotel ShanghaiKhách sạn Scholars Hotel Shanghai có địa chỉ No.1389 Wuzhong Road, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Scholars Hotel Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Scholars Hotel Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Scholars Hotel Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnScholars Hotel Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Scholars Hotel Shanghai...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 3559

Weijing Hotel, Shanghai     114
Weijing Hotel, ShanghaiKhách sạn Weijing Hotel, Shanghai có địa chỉ No. 103 Dong Zhu An Bang Road, JingAn District, Shanghai 200050, Các nhà hàng của khách sạn Weijing Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Weijing Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Weijing Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnWeijing Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Weijing Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9
Reviews 521

Shanghai Literature Activity Center     54
Shanghai Literature Activity CenterKhách sạn Shanghai Literature Activity Center có địa chỉ No.200 Yan An Road(W), Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Literature Activity Center cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Literature Activity Center đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Literature Activity Center có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Literature Activity Center có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Literature Activity Center...
Hotel Reviews
6.7
Reviews 72

Donghu Service Apartment Hotel     108
Donghu Service Apartment HotelKhách sạn Donghu Service Apartment Hotel có địa chỉ 619 Honggu Rd, Changning District, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Donghu Service Apartment Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Donghu Service Apartment Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Donghu Service Apartment Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnDonghu Service Apartment Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Donghu Service Apartment Hotel...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 519

Cixin Business Hotel, Shanghai     71
Cixin Business Hotel, ShanghaiKhách sạn Cixin Business Hotel, Shanghai có địa chỉ 29 Moyu Road, Anting, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Cixin Business Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Cixin Business Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Cixin Business Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnCixin Business Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Cixin Business Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9
Reviews 1225

Xinshalong International Hotel, Shanghai     46
Xinshalong International Hotel, ShanghaiKhách sạn Xinshalong International Hotel, Shanghai có địa chỉ No.1501 Meijiabang Road, Songjiang District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Xinshalong International Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Xinshalong International Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Xinshalong International Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnXinshalong International Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Xinshalong International Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 540

Yuhang Hotel, Shanghai     31
Yuhang Hotel, ShanghaiKhách sạn Yuhang Hotel, Shanghai có địa chỉ NO.525 Sichuan North Road, Hongkou District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Yuhang Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Yuhang Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Yuhang Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnYuhang Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Yuhang Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 3195

Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai     214
Zhengda Lisheng Hotel, ShanghaiKhách sạn Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai có địa chỉ 1199 Ying Chun Road, Pudong, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnZhengda Lisheng Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Zhengda Lisheng Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 2423

The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian)     108
The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian)Khách sạn The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian) có địa chỉ No. 1921 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai 200336, Các nhà hàng của khách sạn The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian) cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian) đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian) có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnThe Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian) có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn The Holiday Inn Shanghai West (Shanghai Xijiao Jiari Jiudian)...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 1828

Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai     172
Howard Johnson Huaihai Hotel - ShanghaiKhách sạn Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai có địa chỉ No.1 Fenyang Road, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnHoward Johnson Huaihai Hotel - Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Howard Johnson Huaihai Hotel - Shanghai...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 2432

Shanghai Rhea Lakeview Hotel     73
Shanghai Rhea Lakeview HotelKhách sạn Shanghai Rhea Lakeview Hotel có địa chỉ 1609 Luoshan Road Pudong New District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Rhea Lakeview Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Rhea Lakeview Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Rhea Lakeview Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Rhea Lakeview Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Rhea Lakeview Hotel...
Hotel Reviews
9
Reviews 2539

Tiancheng Hotel Shanghai     107
Tiancheng Hotel ShanghaiKhách sạn Tiancheng Hotel Shanghai có địa chỉ No.585, Xujiahui Road(Jin Yu Lan Square), Các nhà hàng của khách sạn Tiancheng Hotel Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Tiancheng Hotel Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Tiancheng Hotel Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnTiancheng Hotel Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Tiancheng Hotel Shanghai...
Hotel Reviews
8.4
Reviews 2153

yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments     55
yasi hotel shanghai senshengshiyang apartmentsKhách sạn yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments có địa chỉ No.3721 Hongmei Road (Hongmei Lu),, Các nhà hàng của khách sạn yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnyasi hotel shanghai senshengshiyang apartments có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn yasi hotel shanghai senshengshiyang apartments...
Hotel Reviews
7.5
Reviews 718

shanghai xijiao gongyu hotel     118
shanghai xijiao gongyu hotelKhách sạn shanghai xijiao gongyu hotel có địa chỉ 1151 Hongxu Road (Hongxu Lu), Các nhà hàng của khách sạn shanghai xijiao gongyu hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn shanghai xijiao gongyu hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn shanghai xijiao gongyu hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnshanghai xijiao gongyu hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn shanghai xijiao gongyu hotel...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 425

yilan guisi guangdonglu hotel     57
yilan guisi guangdonglu hotelKhách sạn yilan guisi guangdonglu hotel có địa chỉ NO.138 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn yilan guisi guangdonglu hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn yilan guisi guangdonglu hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn yilan guisi guangdonglu hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnyilan guisi guangdonglu hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn yilan guisi guangdonglu hotel...
Hotel Reviews
8.3
Reviews 3377

Ascott Huaihai Road Shanghai     0
Ascott Huaihai Road ShanghaiKhách sạn Ascott Huaihai Road Shanghai có địa chỉ No.282, Huaihai Middle Road, Luwan, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Ascott Huaihai Road Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Ascott Huaihai Road Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Ascott Huaihai Road Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnAscott Huaihai Road Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Ascott Huaihai Road Shanghai...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 1464

Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai     0
Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - ShanghaiKhách sạn Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai có địa chỉ 888 Luofen Road (Luofen Lu) Baoshan District, Các nhà hàng của khách sạn Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnCrowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Crowne Plaza Hotel Lake Malaren - Shanghai...
Hotel Reviews
8.4
Reviews 444

Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai     0
Crowne Plaza Hotel Century Park - ShanghaiKhách sạn Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai có địa chỉ 1433 Minsheng Road, Pudong District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnCrowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Crowne Plaza Hotel Century Park - Shanghai...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 2556

Shanghai Beifang Jiari Hotel     0
Shanghai Beifang Jiari HotelKhách sạn Shanghai Beifang Jiari Hotel có địa chỉ No.1738, ZhongXing Road, Zhabei District, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Beifang Jiari Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Beifang Jiari Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Beifang Jiari Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Beifang Jiari Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Beifang Jiari Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 7630

Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences     0
Sheraton Shanghai Pudong Hotel & ResidencesKhách sạn Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences có địa chỉ No. 38 Pujian Road, Pudong District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnSheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Sheraton Shanghai Pudong Hotel & Residences...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 4657

Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel     0
Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite HotelKhách sạn Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel có địa chỉ No. 3388 Sichen Road, Sijing Town, Songjiang District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Dongfang Sheshan Suofeite Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 5557

Gran Melia Shanghai     0
Gran Melia ShanghaiKhách sạn Gran Melia Shanghai có địa chỉ 1288 Lujiazui Ring Road Pudong, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Gran Melia Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Gran Melia Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Gran Melia Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnGran Melia Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Gran Melia Shanghai...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 7122

Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel     0
Shanghai Fengye Su8 Hongqiao HotelKhách sạn Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel có địa chỉ No. 430 West Huanzhen Road, Minhang District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Fengye Su8 Hongqiao Hotel...
Hotel Reviews
8.9
Reviews 1747

Shanghai Xujiahui Su8 Hotel     0
Shanghai Xujiahui Su8 HotelKhách sạn Shanghai Xujiahui Su8 Hotel có địa chỉ No.520 Ling ling Rd, Xuhui District, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Xujiahui Su8 Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Xujiahui Su8 Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Xujiahui Su8 Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Xujiahui Su8 Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Xujiahui Su8 Hotel...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 9596

Hongan Ruishi Hotel     0
Hongan Ruishi HotelKhách sạn Hongan Ruishi Hotel có địa chỉ No.1 Yu Yuan Road, Jing An District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Hongan Ruishi Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Hongan Ruishi Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Hongan Ruishi Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnHongan Ruishi Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Hongan Ruishi Hotel...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 4942

Shanghai Haiyan Hotel     0
Shanghai Haiyan HotelKhách sạn Shanghai Haiyan Hotel có địa chỉ 325 Baoding Road, Hongkou District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Haiyan Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Haiyan Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Haiyan Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Haiyan Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Haiyan Hotel...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 778

Shanghai ganhong big hotel     0
Shanghai ganhong big hotelKhách sạn Shanghai ganhong big hotel có địa chỉ No.501 Wuning Road, Putuo District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai ganhong big hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai ganhong big hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai ganhong big hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai ganhong big hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai ganhong big hotel...
Hotel Reviews
8.2
Reviews 515

Shanghai international airport binguan     0
Shanghai international airport binguanKhách sạn Shanghai international airport binguan có địa chỉ No. 2550 Hongqiao Road, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai international airport binguan cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai international airport binguan đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai international airport binguan có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai international airport binguan có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai international airport binguan...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 3343

Shanghai Jinchen Bighotel     0
Shanghai Jinchen BighotelKhách sạn Shanghai Jinchen Bighotel có địa chỉ No. 795 Middle Huaihai Road, Luwan District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Jinchen Bighotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Jinchen Bighotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Jinchen Bighotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Jinchen Bighotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Jinchen Bighotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 1996

Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan)     0
Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan)Khách sạn Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan) có địa chỉ No.17 Guilin Road, Xuhui District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan) cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan) đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan) có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnMotel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan) có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Motel 168(Shanghai South Railway Station) (Shanghai Jinqin Jiari Binguan)...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1073

Shanghai Jusha Bighotel     0
Shanghai Jusha BighotelKhách sạn Shanghai Jusha Bighotel có địa chỉ CaoAn Road 1506,Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Jusha Bighotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Jusha Bighotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Jusha Bighotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Jusha Bighotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Jusha Bighotel...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 363

Shanghai Taocheng Dujiacun     0
Shanghai Taocheng DujiacunKhách sạn Shanghai Taocheng Dujiacun có địa chỉ No.9191 Hu'nan Road, Pudong New District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Taocheng Dujiacun cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Taocheng Dujiacun đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Taocheng Dujiacun có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Taocheng Dujiacun có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Taocheng Dujiacun...
Hotel Reviews
9
Reviews 226

Shanghai Xinmin Bighotel     0
Shanghai Xinmin BighotelKhách sạn Shanghai Xinmin Bighotel có địa chỉ 701 Hutai Road (Hutai Lu), Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Xinmin Bighotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Xinmin Bighotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Xinmin Bighotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Xinmin Bighotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Xinmin Bighotel...
Hotel Reviews
7.8
Reviews 275

Xinmei Huadong Hotel     Wifi 0
Xinmei Huadong HotelKhách sạn Xinmei Huadong Hotel có địa chỉ #B-609, Huixin Plaza, Beichen East Road, Chaoyang, Beijing, Các nhà hàng của khách sạn Xinmei Huadong Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Xinmei Huadong Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Xinmei Huadong Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnXinmei Huadong Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Xinmei Huadong Hotel...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 175

Shanghai Donghu Lingang Hotel     0
Shanghai Donghu Lingang HotelKhách sạn Shanghai Donghu Lingang Hotel có địa chỉ No.888 Nanlu Road, Nanhui Datuan Town, Pudong New District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Donghu Lingang Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Donghu Lingang Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Donghu Lingang Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Donghu Lingang Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Donghu Lingang Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 375

Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel     0
Shanghai Huanxin Fugui Tiandi HotelKhách sạn Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel có địa chỉ No. 3189 Bao An Road, Jiading District, Shanghai 201801, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Huanxin Fugui Tiandi Hotel...
Hotel Reviews
7.3
Reviews 194

Ambassador Hotel, Shanghai     77
Ambassador Hotel, ShanghaiKhách sạn Ambassador Hotel, Shanghai có địa chỉ No.818 Wanhangdu Road, Jing'an District, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn Ambassador Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Ambassador Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Ambassador Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnAmbassador Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Ambassador Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 3018

The Bund Hotel, Shanghai     0
The Bund Hotel, ShanghaiKhách sạn The Bund Hotel, Shanghai có địa chỉ No. 525 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn The Bund Hotel, Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn The Bund Hotel, Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn The Bund Hotel, Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnThe Bund Hotel, Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn The Bund Hotel, Shanghai...
Hotel Reviews
9
Reviews 5213

Shanghai Lishidun Hotel     0
Shanghai Lishidun HotelKhách sạn Shanghai Lishidun Hotel có địa chỉ 610 Lane 900 North Sanxin Road (Sanxin Bei Lu),ShangHai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Lishidun Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Lishidun Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Lishidun Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Lishidun Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Lishidun Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 1384

Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel     0
Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin HotelKhách sạn Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel có địa chỉ No.1, Lane 58, Tongchuan Road (Tongchuan Lu), Putuo District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Pinzun Mingzhi Jingpin Hotel...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 4076

Shanghai Yuehua Hotel     0
Shanghai Yuehua HotelKhách sạn Shanghai Yuehua Hotel có địa chỉ No. 88 Jianghai Road, Fengxian Discrit, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Yuehua Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Yuehua Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Yuehua Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Yuehua Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Yuehua Hotel...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 1580

Tongmao Hotel     0
Tongmao HotelKhách sạn Tongmao Hotel có địa chỉ No. 357 Shongling Road, Pudong, Shanghai 200122, Các nhà hàng của khách sạn Tongmao Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Tongmao Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Tongmao Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnTongmao Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Tongmao Hotel...
Hotel Reviews
9
Reviews 3567

Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai     0
Howard Johnson Plaza Lingang - ShanghaiKhách sạn Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai có địa chỉ No.555 Xinyuan South Road, Nanhui District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnHoward Johnson Plaza Lingang - Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Howard Johnson Plaza Lingang - Shanghai...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 696

Shanghai Huameida Heping Hotel     0
Shanghai Huameida Heping HotelKhách sạn Shanghai Huameida Heping Hotel có địa chỉ 688 Xietu Road, Luwan District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Huameida Heping Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Huameida Heping Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Huameida Heping Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Huameida Heping Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Huameida Heping Hotel...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 3359

DongJiao State Guest Hotel Shanghai     0
DongJiao State Guest Hotel ShanghaiKhách sạn DongJiao State Guest Hotel Shanghai có địa chỉ No.1800 Jin Ke Road, Pudong New Area, Shanghai, China, Các nhà hàng của khách sạn DongJiao State Guest Hotel Shanghai cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn DongJiao State Guest Hotel Shanghai đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn DongJiao State Guest Hotel Shanghai có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnDongJiao State Guest Hotel Shanghai có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn DongJiao State Guest Hotel Shanghai...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 1171

Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu     0
Shanghai Lianyi Kaiwen GongyuKhách sạn Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu có địa chỉ No. 525 HengShan Road, Xuhui District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Lianyi Kaiwen Gongyu có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Lianyi Kaiwen Gongyu...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 786

Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel     0
Shanghai Longzhimeng Lijing HotelKhách sạn Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel có địa chỉ 1116 Yan'an West Road, Changning District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Longzhimeng Lijing Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Longzhimeng Lijing Hotel...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 6577

Shanghai Penglihui Shengge Gongyu     0
Shanghai Penglihui Shengge GongyuKhách sạn Shanghai Penglihui Shengge Gongyu có địa chỉ No 1, Lane 600 Central Yincheng Road, Lujiazui, Pudong New District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Penglihui Shengge Gongyu cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Penglihui Shengge Gongyu đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Penglihui Shengge Gongyu có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Penglihui Shengge Gongyu có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Penglihui Shengge Gongyu...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 358

Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel     0
Shanghai Yujing (ETON Hotel) HotelKhách sạn Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel có địa chỉ No.535, Dong Fang Road and Pudong Avenue, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Yujing (ETON Hotel) Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 10262

Shanghai Waitan Maoyue Hotel     0
Shanghai Waitan Maoyue HotelKhách sạn Shanghai Waitan Maoyue Hotel có địa chỉ 199 Huangpu Road, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Waitan Maoyue Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Waitan Maoyue Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Waitan Maoyue Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Waitan Maoyue Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Waitan Maoyue Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 2198

Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel     0
Shanghai Shimao Sheshan Aimei HotelKhách sạn Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel có địa chỉ No.1288 Linyin Xin Road, Sheshan, Songjiang District, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Shimao Sheshan Aimei Hotel...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 6738

Shanghai Qianxi Haiou Hotel     0
Shanghai Qianxi Haiou HotelKhách sạn Shanghai Qianxi Haiou Hotel có địa chỉ No. 2588, Yan An West Road, Shanghai, Các nhà hàng của khách sạn Shanghai Qianxi Haiou Hotel cho nhiều lựa chọn với các món ăn Trung Quốc và quốc tế, Khoảng cách từ khách sạn Shanghai Qianxi Haiou Hotel đến các địa điểm quan trọng: Tại khách sạn Shanghai Qianxi Haiou Hotel có trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ dành cho các danh nhân: bạn cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại đây, Khách sạnShanghai Qianxi Haiou Hotel có nhiều khu vực và các dụng cụ để chơi thể thao, Dịch vụ chăm sóc trị liệu sức khỏe được chú trọng phát triển đặc biệt tại khách sạn Shanghai Qianxi Haiou Hotel...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 2676

Xuhui International Executive Suites Shanghai     0
Xuhui International Executive Suites ShanghaiKhách sạn Xuhui International Executive Suites Shanghai ở 225 Dong An Road, Xuhui District,Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Xuhui International Executive Suites Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Xuhui International Executive Suites Shanghai: Khách sạn Xuhui International Executive Suites Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Xuhui International Executive Suites Shanghai , Trong khách sạn Xuhui International Executive Suites Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 6729

Seagull on the Bund Hotel - Shanghai     64
Seagull on the Bund Hotel - ShanghaiKhách sạn Seagull on the Bund Hotel - Shanghai ở No.60 Huangpu Road, Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Seagull on the Bund Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Seagull on the Bund Hotel - Shanghai: Khách sạn Seagull on the Bund Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Seagull on the Bund Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Seagull on the Bund Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 5799

Wells Inn Business Hotel - Shanghai     24
Wells Inn Business Hotel - ShanghaiKhách sạn Wells Inn Business Hotel - Shanghai ở 1143 Pujian Road (Pujian Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Wells Inn Business Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Wells Inn Business Hotel - Shanghai: Khách sạn Wells Inn Business Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Wells Inn Business Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Wells Inn Business Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 2291

New Fortune Hotel - Shanghai     71
New Fortune Hotel - ShanghaiKhách sạn New Fortune Hotel - Shanghai ở 888 Hongquan Road (Hongquan Lu) Hongqiao, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn New Fortune Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến New Fortune Hotel - Shanghai: Khách sạn New Fortune Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của New Fortune Hotel - Shanghai , Trong khách sạn New Fortune Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 2034

Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai     24
Ai Jiu Inn Wujiaochang - ShanghaiKhách sạn Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai ở 20 Guoji Road (Guoji Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai: Khách sạn Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai , Trong khách sạn Ai Jiu Inn Wujiaochang - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 883

Jiuyang Guest House - Shanghai     38
Jiuyang Guest House - ShanghaiKhách sạn Jiuyang Guest House - Shanghai ở No 447 Gubei Rd, Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Jiuyang Guest House - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Jiuyang Guest House - Shanghai: Khách sạn Jiuyang Guest House - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Jiuyang Guest House - Shanghai , Trong khách sạn Jiuyang Guest House - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.3
Reviews 564

Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai     36
Ibis Hotel Waigaoqiao - ShanghaiKhách sạn Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai ở 938 North Yanggao Road (Yanggao Bei Lu)(opposite to No.3 gate of free trade zone), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai: Khách sạn Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai , Trong khách sạn Ibis Hotel Waigaoqiao - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.4
Reviews 1012

We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai     96
We Love Hotel Wuzhong Road - ShanghaiKhách sạn We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai ở 8F Building C, 682 Wuzhong Road (Wuzhong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai: Khách sạn We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai , Trong khách sạn We Love Hotel Wuzhong Road - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.5
Reviews 613

Soho International Youth Hostel - Shanghai     0
Soho International Youth Hostel - ShanghaiKhách sạn Soho International Youth Hostel - Shanghai ở No.1307 South Suzhou Road., Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Soho International Youth Hostel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Soho International Youth Hostel - Shanghai: Khách sạn Soho International Youth Hostel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Soho International Youth Hostel - Shanghai , Trong khách sạn Soho International Youth Hostel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9
Reviews 2401

Weibo Hotel Kaihong - Shanghai     20
Weibo Hotel Kaihong - ShanghaiKhách sạn Weibo Hotel Kaihong - Shanghai ở 3 Lane 772 Hongqiao Road (Hongqiao Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Weibo Hotel Kaihong - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Weibo Hotel Kaihong - Shanghai: Khách sạn Weibo Hotel Kaihong - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Weibo Hotel Kaihong - Shanghai , Trong khách sạn Weibo Hotel Kaihong - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
7.7
Reviews 1899

Honghua Resort - Shanghai     83
Honghua Resort - ShanghaiKhách sạn Honghua Resort - Shanghai ở 4897 Chenhai Road (Chenhai Gonglu) Chongming,ShangHai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Honghua Resort - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Honghua Resort - Shanghai: Khách sạn Honghua Resort - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Honghua Resort - Shanghai , Trong khách sạn Honghua Resort - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 1737

The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai     0
The Bund Blue Mountain Youth Hostel - ShanghaiKhách sạn The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai ở 6F of Wuzi Building, 433-471 East Beijing Road (Beijing Dong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai: Khách sạn The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai , Trong khách sạn The Bund Blue Mountain Youth Hostel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 1845

Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai     37
Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - ShanghaiKhách sạn Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai ở No.36 Alley319 Jiaozhou Road., Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai: Khách sạn Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai , Trong khách sạn Le Tour Traveler's Rest Youth Hostel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 430

Binjia International Youth Hostel - Shanghai     34
Binjia International Youth Hostel - ShanghaiKhách sạn Binjia International Youth Hostel - Shanghai ở No.210 Lane 490 Dongchang Road, Pudong, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Binjia International Youth Hostel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Binjia International Youth Hostel - Shanghai: Khách sạn Binjia International Youth Hostel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Binjia International Youth Hostel - Shanghai , Trong khách sạn Binjia International Youth Hostel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 1231

Yi Jia Ren Hotel - Shanghai     26
Yi Jia Ren Hotel - ShanghaiKhách sạn Yi Jia Ren Hotel - Shanghai ở 1818 Jinshajiang Road (Jinshajing Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Yi Jia Ren Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Yi Jia Ren Hotel - Shanghai: Khách sạn Yi Jia Ren Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Yi Jia Ren Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Yi Jia Ren Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.9
Reviews 1831

Xinnian Hotel - Shanghai     20
Xinnian Hotel - ShanghaiKhách sạn Xinnian Hotel - Shanghai ở 600 Yunshan Road (Yunshan Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Xinnian Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Xinnian Hotel - Shanghai: Khách sạn Xinnian Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Xinnian Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Xinnian Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 284

Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn     21
Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale InnKhách sạn Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn ở 9188 Caolang Road (Caolang Gonglu), Langxia, Jnshan, Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn: Khách sạn Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn , Trong khách sạn Jinjiang Zhonghuacun Nongjiale Inn có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.5
Reviews 137

VTELS Hostel Wuning - Shanghai     26
VTELS Hostel Wuning - ShanghaiKhách sạn VTELS Hostel Wuning - Shanghai ở 50 Lane 300, Wuning Road (Wuning Lu), Putuo District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn VTELS Hostel Wuning - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến VTELS Hostel Wuning - Shanghai: Khách sạn VTELS Hostel Wuning - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của VTELS Hostel Wuning - Shanghai , Trong khách sạn VTELS Hostel Wuning - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 1555

Shanghai old Shaanxi Inn     29
Shanghai old Shaanxi InnKhách sạn Shanghai old Shaanxi Inn ở No.17 South Yunnan Road, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Shanghai old Shaanxi Inn có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Shanghai old Shaanxi Inn: Khách sạn Shanghai old Shaanxi Inn cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Shanghai old Shaanxi Inn , Trong khách sạn Shanghai old Shaanxi Inn có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 1522

Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch)     27
Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch)Khách sạn Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch) ở 78 Xiying Road, Pudong New Area, Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch) có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch): Khách sạn Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch) cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch) , Trong khách sạn Meili Ya Jing Business Hotel (Pudong Expo Branch) có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
7.7
Reviews 691

Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai     40
Nanhuayuan Holiday Resort - ShanghaiKhách sạn Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai ở 969 Huateng Road, Huaxin Town, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai: Khách sạn Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai , Trong khách sạn Nanhuayuan Holiday Resort - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
6.8
Reviews 82

Jinshan Hotel - Shanghai     43
Jinshan Hotel - ShanghaiKhách sạn Jinshan Hotel - Shanghai ở 1 East Shihua Jinyi Road (Shihua Jinyi Dong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Jinshan Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Jinshan Hotel - Shanghai: Khách sạn Jinshan Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Jinshan Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Jinshan Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.3
Reviews 443

Highton Hotel - Shanghai     51
Highton Hotel - ShanghaiKhách sạn Highton Hotel - Shanghai ở 1000 East Hongsong Road (Hongsong Dong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Highton Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Highton Hotel - Shanghai: Khách sạn Highton Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Highton Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Highton Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 2963

Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai     194
Renaissance Zhongshan Park Hotel - ShanghaiKhách sạn Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai ở 1018 Changning Road (Changning Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai: Khách sạn Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Renaissance Zhongshan Park Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 6355

Qingpu Hotel - Shanghai     61
Qingpu Hotel - ShanghaiKhách sạn Qingpu Hotel - Shanghai ở 79 North Chengzhong Road (Chengzhong Bei Lu) Qingpu, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Qingpu Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Qingpu Hotel - Shanghai: Khách sạn Qingpu Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Qingpu Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Qingpu Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1209

Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai     98
Ramada Plaza Hotel Jinbo - ShanghaiKhách sạn Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai ở 938 Hunan Road (Hunan Lu),ShangHai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai: Khách sạn Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai , Trong khách sạn Ramada Plaza Hotel Jinbo - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 3297

Days Hotel Honglou - Shanghai     70
Days Hotel Honglou - ShanghaiKhách sạn Days Hotel Honglou - Shanghai ở 1 Puzhao Road (Puzhao Lu), Songjiang District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Days Hotel Honglou - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Days Hotel Honglou - Shanghai: Khách sạn Days Hotel Honglou - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Days Hotel Honglou - Shanghai , Trong khách sạn Days Hotel Honglou - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 516

Ceisip Hotel - Shanghai     90
Ceisip Hotel - ShanghaiKhách sạn Ceisip Hotel - Shanghai ở 1500 Keyuan Road (Keyuan Lu), Zhangjiang Hi-Tech Park., Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Ceisip Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Ceisip Hotel - Shanghai: Khách sạn Ceisip Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Ceisip Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Ceisip Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 982

Elite Residences Hotel - Shanghai     100
Elite Residences Hotel - ShanghaiKhách sạn Elite Residences Hotel - Shanghai ở 889 Changning Road (Changning Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Elite Residences Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Elite Residences Hotel - Shanghai: Khách sạn Elite Residences Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Elite Residences Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Elite Residences Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 554

Sea View Harbor Hotel - Shanghai     69
Sea View Harbor Hotel - ShanghaiKhách sạn Sea View Harbor Hotel - Shanghai ở 1588 Haijie Road (Haijie Lu), Fengxian, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Sea View Harbor Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Sea View Harbor Hotel - Shanghai: Khách sạn Sea View Harbor Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Sea View Harbor Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Sea View Harbor Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 781

Duxiana Hotel - Shanghai     67
Duxiana Hotel - ShanghaiKhách sạn Duxiana Hotel - Shanghai ở 59 Wanhangduhou Road (Wanhangduhou Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Duxiana Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Duxiana Hotel - Shanghai: Khách sạn Duxiana Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Duxiana Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Duxiana Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 1385

Days Hotel Insun - Shanghai     48
Days Hotel Insun - ShanghaiKhách sạn Days Hotel Insun - Shanghai ở 2022 Zhenbei Road (Zhenbei Lu),Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Days Hotel Insun - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Days Hotel Insun - Shanghai: Khách sạn Days Hotel Insun - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Days Hotel Insun - Shanghai , Trong khách sạn Days Hotel Insun - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.5
Reviews 2889

Gu Cun Pack Hotel - Shanghai     75
Gu Cun Pack Hotel - ShanghaiKhách sạn Gu Cun Pack Hotel - Shanghai ở 4788 Hutai Road (Hutai Lu),Baoshan District, Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Gu Cun Pack Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Gu Cun Pack Hotel - Shanghai: Khách sạn Gu Cun Pack Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Gu Cun Pack Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Gu Cun Pack Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.5
Reviews 2604

WJ Century Hotel - Shanghai     55
WJ Century Hotel - ShanghaiKhách sạn WJ Century Hotel - Shanghai ở 2388 Caoan Road (Caoan Lu),Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn WJ Century Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến WJ Century Hotel - Shanghai: Khách sạn WJ Century Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của WJ Century Hotel - Shanghai , Trong khách sạn WJ Century Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 778

Xietong Hotel - Shanghai     40
Xietong Hotel - ShanghaiKhách sạn Xietong Hotel - Shanghai ở 4671 Cao'an Road (Cao'an Lu),Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Xietong Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Xietong Hotel - Shanghai: Khách sạn Xietong Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Xietong Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Xietong Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
7.4
Reviews 194

Lihao Hotel - Shanghai     55
Lihao Hotel - ShanghaiKhách sạn Lihao Hotel - Shanghai ở 958 Shixin Road (Shixin Lu) Pudong,ShangHai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Lihao Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Lihao Hotel - Shanghai: Khách sạn Lihao Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Lihao Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Lihao Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.5
Reviews 4266

Mingyuan Club - Shanghai     66
Mingyuan Club - ShanghaiKhách sạn Mingyuan Club - Shanghai ở 799 North Huifeng Road (Huifeng Bei Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Mingyuan Club - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Mingyuan Club - Shanghai: Khách sạn Mingyuan Club - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Mingyuan Club - Shanghai , Trong khách sạn Mingyuan Club - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 19

Holiday Inn Songjiang - Shanghai     85
Holiday Inn Songjiang - ShanghaiKhách sạn Holiday Inn Songjiang - Shanghai ở 83 Middle Zhongshan Road (Zhongshan Zhong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Holiday Inn Songjiang - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Holiday Inn Songjiang - Shanghai: Khách sạn Holiday Inn Songjiang - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Holiday Inn Songjiang - Shanghai , Trong khách sạn Holiday Inn Songjiang - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 1262

Golden Richard Hotel - Shanghai     60
Golden Richard Hotel - ShanghaiKhách sạn Golden Richard Hotel - Shanghai ở 2659 Shuichan Road (Shuichan Lu), Baoshan District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Golden Richard Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Golden Richard Hotel - Shanghai: Khách sạn Golden Richard Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Golden Richard Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Golden Richard Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 990

Crystal Island Entertainment Club - Shanghai     30
Crystal Island Entertainment Club - ShanghaiKhách sạn Crystal Island Entertainment Club - Shanghai ở 399 East Huancheng Road (Huancheng Dong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Crystal Island Entertainment Club - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Crystal Island Entertainment Club - Shanghai: Khách sạn Crystal Island Entertainment Club - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Crystal Island Entertainment Club - Shanghai , Trong khách sạn Crystal Island Entertainment Club - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 457

Respond Apartment Hotel - Shanghai     45
Respond Apartment Hotel - ShanghaiKhách sạn Respond Apartment Hotel - Shanghai ở 176 Jindian Road (Jindian Lu), Pudong New Area, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Respond Apartment Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Respond Apartment Hotel - Shanghai: Khách sạn Respond Apartment Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Respond Apartment Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Respond Apartment Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.7
Reviews 927

Homeyo Hotel - Shanghai     40
Homeyo Hotel - ShanghaiKhách sạn Homeyo Hotel - Shanghai ở 425 1st Yingbin Road (Yingbin Yi Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Homeyo Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Homeyo Hotel - Shanghai: Khách sạn Homeyo Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Homeyo Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Homeyo Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
6.6
Reviews 1613

Yiqinyuan Resort - Shanghai     0
Yiqinyuan Resort - ShanghaiKhách sạn Yiqinyuan Resort - Shanghai ở 2089 Beiyan Highway (Beiyan Gonglu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Yiqinyuan Resort - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Yiqinyuan Resort - Shanghai: Khách sạn Yiqinyuan Resort - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Yiqinyuan Resort - Shanghai , Trong khách sạn Yiqinyuan Resort - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 2850

Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai     31
Southern Airlines Pearl Hotel - ShanghaiKhách sạn Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai ở 450 Chenyang Road (Chenyang Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai: Khách sạn Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Southern Airlines Pearl Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 4221

Golden Coast Resort - Shanghai     30
Golden Coast Resort - ShanghaiKhách sạn Golden Coast Resort - Shanghai ở No.69 Tongyuan Road,Pudong Binhai Town, Pudong District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Golden Coast Resort - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Golden Coast Resort - Shanghai: Khách sạn Golden Coast Resort - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Golden Coast Resort - Shanghai , Trong khách sạn Golden Coast Resort - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 13

Long Domain International Hotel - Shanghai     41
Long Domain International Hotel - ShanghaiKhách sạn Long Domain International Hotel - Shanghai ở 118 Bei'an Road (Bei'an Lu), Yuepu Town, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Long Domain International Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Long Domain International Hotel - Shanghai: Khách sạn Long Domain International Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Long Domain International Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Long Domain International Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.4
Reviews 547

Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai     108
Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - ShanghaiKhách sạn Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai ở 1088 Xiuyan Road (Xiuyan Lu), Pudong New Area, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai: Khách sạn Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai , Trong khách sạn Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 1621

Regal Plaza Hotel - Shanghai     84
Regal Plaza Hotel - ShanghaiKhách sạn Regal Plaza Hotel - Shanghai ở 77 West Fute 1st Road (Fute Xi Yi Lu), Waigaoqiao FTZ, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Regal Plaza Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Regal Plaza Hotel - Shanghai: Khách sạn Regal Plaza Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Regal Plaza Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Regal Plaza Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 1474

Puxi New Century Hotel - Shanghai     61
Puxi New Century Hotel - ShanghaiKhách sạn Puxi New Century Hotel - Shanghai ở 518 Xinjiang Road (Xinjiang Lu),Shanghai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Puxi New Century Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Puxi New Century Hotel - Shanghai: Khách sạn Puxi New Century Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Puxi New Century Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Puxi New Century Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 4270

Jiading Hotel - Shanghai     81
Jiading Hotel - ShanghaiKhách sạn Jiading Hotel - Shanghai ở 100 Bole Road (Bole Lu),ShangHai, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Jiading Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Jiading Hotel - Shanghai: Khách sạn Jiading Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Jiading Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Jiading Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 808

New East Asia Hotel - Shanghai     41
New East Asia Hotel - ShanghaiKhách sạn New East Asia Hotel - Shanghai ở 238 East Nandan Road (Nandan Dong Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn New East Asia Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến New East Asia Hotel - Shanghai: Khách sạn New East Asia Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của New East Asia Hotel - Shanghai , Trong khách sạn New East Asia Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 6295

Shahai International Hotel - Shanghai     61
Shahai International Hotel - ShanghaiKhách sạn Shahai International Hotel - Shanghai ở 630 Chengnan Road Huinan Pudong, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Shahai International Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Shahai International Hotel - Shanghai: Khách sạn Shahai International Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Shahai International Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Shahai International Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 2492

Xinchong Hotel     73
Xinchong HotelKhách sạn Xinchong Hotel ở 777 Gulangyu Road (Gulangyu Lu), Chenqiao Town, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Xinchong Hotel có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Xinchong Hotel: Khách sạn Xinchong Hotel cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Xinchong Hotel , Trong khách sạn Xinchong Hotel có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.6
Reviews 2280

Shanghai Tianhe Hotel     53
Shanghai Tianhe HotelKhách sạn Shanghai Tianhe Hotel ở 178 Nanmen Road (Nanmen Lu), Chongming, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Shanghai Tianhe Hotel có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Shanghai Tianhe Hotel: Khách sạn Shanghai Tianhe Hotel cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Shanghai Tianhe Hotel , Trong khách sạn Shanghai Tianhe Hotel có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 1626

Tianjing Hotel     57
Tianjing HotelKhách sạn Tianjing Hotel ở 1611 Cao'an Road (Cao'an Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Tianjing Hotel có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Tianjing Hotel: Khách sạn Tianjing Hotel cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Tianjing Hotel , Trong khách sạn Tianjing Hotel có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.3
Reviews 160

ZTE Hotel - Shanghai     84
ZTE Hotel - ShanghaiKhách sạn ZTE Hotel - Shanghai ở Intersection of Keyuan Road (Keyuan Lu) and Middle Gaoke Road (Gaoke Zhong Lu), Zhangjiang High-tech, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn ZTE Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến ZTE Hotel - Shanghai: Khách sạn ZTE Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của ZTE Hotel - Shanghai , Trong khách sạn ZTE Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 2700

Shanghai Ashford Castle Hotel     66
Shanghai Ashford Castle HotelKhách sạn Shanghai Ashford Castle Hotel ở 500 East Hongqi Road (Hongqi Dong Lu),Shanyang Town, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Shanghai Ashford Castle Hotel có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Shanghai Ashford Castle Hotel: Khách sạn Shanghai Ashford Castle Hotel cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Shanghai Ashford Castle Hotel , Trong khách sạn Shanghai Ashford Castle Hotel có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.1
Reviews 402

Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel     53
Shanghai Jing Yue International Airlines Travel HotelKhách sạn Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel ở 2875-2883 Gongji Road (Gongji Lu), Huinan Town, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel: Khách sạn Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel , Trong khách sạn Shanghai Jing Yue International Airlines Travel Hotel có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9
Reviews 196

Fuyi Business Hotel - Shanghai     28
Fuyi Business Hotel - ShanghaiKhách sạn Fuyi Business Hotel - Shanghai ở 888 Tongbei Road (Tongbei Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Fuyi Business Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Fuyi Business Hotel - Shanghai: Khách sạn Fuyi Business Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Fuyi Business Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Fuyi Business Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
7.9
Reviews 254

Hope Hotel - Shanghai     47
Hope Hotel - ShanghaiKhách sạn Hope Hotel - Shanghai ở No:500 Zhaojiabang Road, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Hope Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Hope Hotel - Shanghai: Khách sạn Hope Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Hope Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Hope Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 2597

Olympic Club Hotel - Shanghai     68
Olympic Club Hotel - ShanghaiKhách sạn Olympic Club Hotel - Shanghai ở 1800 South 2nd Zhongshan Road (Zhongshan Nan Er Road (Zhongshan Nan Er Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Olympic Club Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Olympic Club Hotel - Shanghai: Khách sạn Olympic Club Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Olympic Club Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Olympic Club Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1438

Xinhua Hotel - Shanghai     57
Xinhua Hotel - ShanghaiKhách sạn Xinhua Hotel - Shanghai ở 1226 Huashan Road (Huashan Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Xinhua Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Xinhua Hotel - Shanghai: Khách sạn Xinhua Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Xinhua Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Xinhua Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 961

Zhong Dian Hotel - Shanghai     54
Zhong Dian Hotel - ShanghaiKhách sạn Zhong Dian Hotel - Shanghai ở 1029 North Nanquan Road (Nanquan Bei Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Zhong Dian Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Zhong Dian Hotel - Shanghai: Khách sạn Zhong Dian Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Zhong Dian Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Zhong Dian Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 4863

Clovelly Garden Club - Shanghai     34
Clovelly Garden Club - ShanghaiKhách sạn Clovelly Garden Club - Shanghai ở 85 South Huting Road (Huting Nan Lu), Jiu Ting, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Clovelly Garden Club - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Clovelly Garden Club - Shanghai: Khách sạn Clovelly Garden Club - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Clovelly Garden Club - Shanghai , Trong khách sạn Clovelly Garden Club - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.8
Reviews 307

Wistairia Hotel - Shanghai     47
Wistairia Hotel - ShanghaiKhách sạn Wistairia Hotel - Shanghai ở 3050 Dongchuan Road, Minhang District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Wistairia Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Wistairia Hotel - Shanghai: Khách sạn Wistairia Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Wistairia Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Wistairia Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.4
Reviews 316

Phoenix Hotel - Shanghai     47
Phoenix Hotel - ShanghaiKhách sạn Phoenix Hotel - Shanghai ở 1690 Kongjiang Road (Kongjiang Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Phoenix Hotel - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Phoenix Hotel - Shanghai: Khách sạn Phoenix Hotel - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Phoenix Hotel - Shanghai , Trong khách sạn Phoenix Hotel - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.6
Reviews 523

Baoli Hall - Shanghai     100
Baoli Hall - ShanghaiKhách sạn Baoli Hall - Shanghai ở 285 Hunan Road (Hunan Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Baoli Hall - Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Baoli Hall - Shanghai: Khách sạn Baoli Hall - Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Baoli Hall - Shanghai , Trong khách sạn Baoli Hall - Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.3
Reviews 831

TaiJi Hotel Shanghai     0
TaiJi Hotel ShanghaiKhách sạn TaiJi Hotel Shanghai ở NO.2589 JINHAI ROAD PUDONG SHANGHAI, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn TaiJi Hotel Shanghai có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến TaiJi Hotel Shanghai: Khách sạn TaiJi Hotel Shanghai cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của TaiJi Hotel Shanghai , Trong khách sạn TaiJi Hotel Shanghai có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.1
Reviews 1167

Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop)     31
Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop)Khách sạn Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop) ở 1466-30 South Pudong Road (Pudong Nan Lu), Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop) có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop): Khách sạn Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop) cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop) , Trong khách sạn Hanting hotel (Shanghai lujiazui pudong south road shop) có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
9.2
Reviews 2065

Hengshan Boutique House (Baoqing Branch)     103
Hengshan Boutique House (Baoqing Branch)Khách sạn Hengshan Boutique House (Baoqing Branch) ở No. 1o Baoqing Road, Xuhui District, Khách sạn này có đủ các dịch vụ đến từ Trung tâm thương mại, Nhiều phòng họp dùng cho hội nghị, tiệc chiêu đãi, triển lãm và mục đích cá nhân, Các dịch vụ chuyên phục vụ cho khách hàng bao gồm cả dịch vụ đặt vé, Chơi tennis tại sân tennis có trong khu vực khách sạn, Khách sạn Hengshan Boutique House (Baoqing Branch) có thực đơn quốc tế phục vụ khách hàng, Khoảng cách từ các khu vực quan trọng đến Hengshan Boutique House (Baoqing Branch): Khách sạn Hengshan Boutique House (Baoqing Branch) cung cấp trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ cho khách đi công tác, Có thể chơi nhiều loại hình thể thao tại các khu được trang bị đầy đủ của Hengshan Boutique House (Baoqing Branch) , Trong khách sạn Hengshan Boutique House (Baoqing Branch) có một khu lớn chuyên chăm sóc sức khỏe và tinh thần...
Hotel Reviews
8.5
Reviews 354

Tìm khách sạn ở Trung Quốc Tìm khách sạn ở Trung Quốc
Thành phố
Ngày đến
Show Calendar
Ngày đi
Show Calendar
Loại tiền :
Người lớn
trẻ em

Giá vé Hàng Không Trung Quốc giá rẻ, vé các chuyến bay đến và rời Trung Quốc Tìm chuyến bay
Một chiều Chuyến khứ hồi
Thành phố khởi hành
Điểm đến
Ngày khởi hành
Ngày về

Shanghai Dự báo thời tiết Shanghai Dự báo thời tiết
Oct. 14Oct. 15Oct. 16
Light rainLight rainLight rain
19°C-24°C20°C-26°C19°C-25°C
E 5km/hE 5km/hN 5km/h

Trung Quốc Shanghai Thời gian: Trung Quốc Shanghai Thời gian:

Thời gian trên máy tính của bạn

Other Cities Others China Cities
 • Các khách sạn Bắc Kinh
 • Các khách sạn Thành Đô
 • Các khách sạn Trùng Khánh
 • Các khách sạn Đại Lý
 • Các khách sạn Dongguan
 • Các khách sạn Phật Sơn
 • Các khách sạn Quảng Châu
 • Các khách sạn Quế Lâm
 • Các khách sạn Hàng Châu
 • Các khách sạn Cáp Nhĩ Tân
 • Các khách sạn Hồng Kông
 • Các khách sạn Côn Minh
 • Các khách sạn Lệ Giang
 • Các khách sạn Ma Cao
 • Các khách sạn Nam Kinh
 • Các khách sạn Nam Ninh
 • Các khách sạn Ningbo
 • Các khách sạn Thanh Đảo
 • Các khách sạn Tam Á
 • Các khách sạn Thượng Hải
 • Các khách sạn Shenyang
 • Các khách sạn Thâm Quyến
 • Các khách sạn Suzhou(Jiangsu)
 • Các khách sạn Thiên Tân
 • Các khách sạn Urumchi
 • Các khách sạn Ôn Châu
 • Các khách sạn Vũ Hán
 • Các khách sạn Hạ Môn
 • Các khách sạn Tây An
 • Các khách sạn Yangshuo
 • Các khách sạn Chu Hải
 • Total Page: 18   Page: << Quay lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp >>

  | Trang chủ | Các khách sạn | Chuyến bay | Giới thiệu | Liên hệ | Quyền riêng tư |
  Đặt Phòng Khách Sạn Trung Quốc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng: xin gửi ý kiến và đánh giá của bạn đến chúng tôi qua phần: Liên Hệ Liên hệ
  Quản lý khách sạn muốn đăng thông tin về khách sạn của mình có thể liên hệ với chúng tôi qua phần: Thêm khách sạn Liên hệ
  Copyright © 2001-2020, ChinaHotels.org. Khách sạn Shanghai, Khách sạn tại Shanghai, Đặt Phòng Khách Sạn Trung Quốc, đảm bảo cho giá thấp nhất