CHINA HOTELS: SELECTION OF 4000 CHINESE HOTELS English Simplified Chinese Traditional Chinese Italian Spanish Portuguese France Arab Japanese Greek    
Russian Germany Polish Korean Finland Vietnam Thai Turkish Indonesia Norwegian      
Trang chủ | Các khách sạn | Chuyến bay | Giới thiệu | Liên hệ


Yayuncun Hotel, Bản đồ các khách sạn ở Bắc Kinh

Ngày nhận phòng: Show Calendar Ngày trả phòng: Show Calendar Tiền tệ:
Bạn đang ở đây: Các khách sạn ở Trung Quốc; >> Các khách sạn ở Bắc Kinh >> Bản đồ khách sạn ở Milan >> Yayuncun Hotel, Bản đồ các khách sạn ở Bắc Kinh
1 Beijing Fujian Hotel
Sao Đánh giá:
giá: bằng 66USD lên đến 90USD
2 Beijing Tibet Mansion
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
3 Celebrity International Grand Hotel, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 141USD lên đến 206USD
4 CYTS Shanshui Hotel-Beijing Shaoyaoju Branch
Sao Đánh giá:
giá: bằng 79USD lên đến 86USD
5 Yayuncun Hotel
Sao Đánh giá:
giá: bằng 73USD lên đến 86USD
6 Huiyuan Apartment Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
7 Park Plaza Beijing Science Park
Sao Đánh giá:
giá: bằng 131USD lên đến 162USD
8 Ke Tong Hotel, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
9 Super 8 Hotel-Beijing Xue Yuan Road
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
10 GOTO Modern Hotel-Hepingli Branch
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
11 Ao You Hotel, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 71USD lên đến 120USD
12 Jin Ma Spring Hotel, Beijing (CAU International Conference Centre)
Sao Đánh giá:
giá: bằng 149USD lên đến 179USD
13 Beingjing Guizhou Mansion
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
14 Super 8 Hotel State Fair ( Beijing Anisun Hotel)
Sao Đánh giá:
giá: bằng 49USD lên đến 68USD
15 AiTeJia Apartment, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 52USD lên đến 76USD
16 Green Inn--The Anzhen Bird's Nest Branch, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
17 Fraternal Cooperation International Hotel
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
18 Jinjiang Inn-Madian Qiao, Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
19 Oriental Relax Hotel(Shao yao ju), Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
20 Motel 168-Beijing Anzhenqiao Branch
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
21 Home Inn-Beijing Anhuaqiao Branch
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
22 Beijing Changbai Guoji Hotel
Sao Đánh giá:
giá: bằng 259USD lên đến 345USD
23 Beijing Luomayangguang Hotel
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
24 Beijing Weishi International Cultural Exchange Center
Sao Đánh giá:
giá: bằng 138USD lên đến 268USD
25 Beijing Xinghuayuan Hotel
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
26 Beijing Yadingwan Business Hotel
Sao Đánh giá:
giá: bằng 173USD lên đến 190USD
27 Best Western Olympic Hotel Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
28 Beijing Nuofute Sanyuan Hotel
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
29 Super 8 Hotel Birds Nest - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 63USD lên đến 83USD
30 Hotel Ibis Sanyuan - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
31 HuiYan Prime Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 135USD lên đến 157USD
32 B and B Inn Shaoyaoju - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
33 Tuha Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
34 Beijing Hong Xiang Hotel
Sao Đánh giá:
giá: bằng 79USD lên đến 79USD
35 Chongqing Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 64USD lên đến 121USD
36 Catic Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
37 BUPT High-Tech Mansion Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 309USD lên đến 309USD
38 Mengxi Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 99USD lên đến 153USD
39 Continental Grand Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 276USD lên đến 311USD
40 Beijing Foreign Experts Building
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
41 Anzhen Plaza Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: bằng 80USD lên đến 94USD
42 Yuanchenxin International Hotel - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
43 Purple Jade Laguna Resort - Beijing
Sao Đánh giá:
giá: Hoàn toàn đặt
Loding.....

| Trang chủ | Các khách sạn | Chuyến bay | Giới thiệu | Liên hệ | Quyền riêng tư |
Đặt Phòng Khách Sạn Trung Quốc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng: xin gửi ý kiến và đánh giá của bạn đến chúng tôi qua phần: Liên Hệ Liên hệ
Quản lý khách sạn muốn đăng thông tin về khách sạn của mình có thể liên hệ với chúng tôi qua phần: Thêm khách sạn Liên hệ
Copyright © 2001-2019, ChinaHotels.org. Đặt Phòng Khách Sạn Trung Quốc, đảm bảo cho giá thấp nhất